HELSENORGE

Etablering av kunnskapsekspertgruppe innen arbeidshelse

RKR oppretter kunnskapsekspertgruppe innen arbeidsrettet rehabilitering

Kunnskapstranslasjon handler kort sagt om å fylle et kjent gap innen kunnskapsbasert praksis, nemlig det mellom kunnskapskildene og klinikken. Vi er alle godt kjent med at det dessverre finnes mye kunnskap tilgjengelig som ikke finner veien fra forskerens skrivepult via Helsebiblioteket, Helsedirektoratet (retningslinjer og fagprosedyrer), Cochrane eller vitenskapelige søkemotorer som Pubmed, og over i klinikken. Hvordan skal man da oppfylle kravet om kunnskapsbaserte helsetjenester? Helsesektorens missing link er etterlyst av mange. Nå vil offentlige og private rehabiliteringsavdelinger/-institusjoner få muligheten til å delta i en kunnskapsekspertgruppe for arbeidshelse. 

Jennifer Moore er prosjektleder og har erfaring fra tilsvarende arbeid ved Rehabilitation Institute of Chicago (RIC) – USAs ledende rehabiliteringssykehus. Moore har vært ansvarlig for prosjektet ved RIC, som er modell for dette prosjektet, og kan vise til meget gode resultater rundt implementering av kunnskapsbaserte metoder. I tillegg vil Marie Berg og Julia Aneth Mbalilaki fra RKR delta på samlingene, og gi råd og veiledning.

Hva innebærer deltakelse ?

  1. Vi ønsker at minimum 1 ansatt ved stedene forplikter seg til å delta i prosjektet over en periode på minst 12 måneder. Det er derfor viktig å avklare deltakelse med nærmeste leder. Det er rom for flere deltakere fra samme sted, men helst fra ulike profesjonsgrupper.
  2. Anslått arbeidsmengde: I gjennomsnitt 5-10 prosent av stillingen per måned.
  3. Trinn 1 av prosjektet innebærer etablering av nettverk for såkalte kunnskapseksperter (KT-eksperter), deretter vil tilsvarende nettverk (trinn 2) bli etablert for kunnskapsambassadører (KT-ambassadører).

Hva er en kunnskapsekspert?

Les mer om kunnskapseksperter

Har du lyst å være med?

Har du erfaring, kunnskap og stort engasjement for arbeidsrettet rehabilitering? Da er dette noe for deg. 

Er du/din institusjon interessert i å delta så ta kontakt med Marie Berg eller Jan Egil Nordvik.