Rehabilitering ikke lenger noen "black box"

Et skritt videre for aktive ingredienser i rehabilitering

Januarnummeret av Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (APMR) for 2019 har en rekke artikler fra Dr. John Whyte og kolleger om klassifiseringssystemet RTSS som beskriver de aktive ingrediensene i rehabilitering.

​Dermed kan forskerne på det nærmeste slå fast: "An End to the Black Box of Rehabilitation." 

For fem år siden var det et lignende bilag fra APMR, med en tidlig beskrivelse av systemet, som da ble kalt Rehabilitation Treatment Taxonomy (RTT), hvor de lanserte begrepet «active ingredients» og sammenlignet rehabilitering med en «black box» med masse ingredienser som det ikke har vært mulig å måle effekten av. 

Nå er de kommet et langt skritt videre. Håpet er at man ved å bruke klassifiseringssystemet Rhabilitation Treatment Specification System (RTSS) i forskning skal bedre sikre at vi vet hvilke faktiske behandlingstiltak som er studert, med presis beskrivelse av hva som er gjort, og med hvilken dosering eller intensitet. 

Da RTT ble lansert i APMR for fem år siden, var RKR i sin spede begynnelse, og vi besøkte John Whyte og Tessa Hart i Philadelphia, og Allen Heinemann i Chicago, alle bautaer innen rehabiliteringsforskning. De delte raust av sin kunnskap, ga oss god innsikt og gode råd. Alle disse har senere delt sin innsikt på Rehabiliteringskonferansen. Senere har også Heinemanns kollega, Jenni Moore, blitt vår kollega i RKR, og deler stadig av sin kunnskap med dere.  

I det nye nummeret presenteres fire artikler som belyser RTSS fra ulike vinkler, og i nok detalj til at vi kan begynne å bli kjent med dette klassifiseringssystemet. 

Marcel Dijkers antydning i innledningskronikken «An End to the Black Box of Rehabilitation?», er en bekreftelse på at vi nå vet nok til å se konturene av de aktive ingrediensene, og at rehabilitering dermed ikke lenger er noen "black box".  

Vi oppfordrer dere herved til å å lese disse artiklene om RTSS, samt laste ned RTSS-manualen.

An end to the Black Box of Rehabilitation?

A Theory-Driven System for the Specification of Rehabilitation Treatm

The Importance of Voluntary Behavior in Rehabilitation Treatment and Outcomes

The Rehabilitation Treatment Specification System: Implications for Improvements in Research Design, Reporting, Replication, and Synthesis

Advancing Rehabilitation Practice Through Improved Specification of Interventions