De aktive ingrediensene i rehabilitering: RTT blir RTSS

En gruppe forskere har forsøkt å finne frem til de aktive ingrediensene i rehabilitering. Nå har de langt på vei lykkes gjennom Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS). To av forskerne, Tessa Hart og John Whyte, har vært hovedtalere på våre rehabiliteringskonferanser.  

 

I en kommentarartikkel i Archives of Physical Medicine i april 2018 ble det nye klassifiseringssystemet Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS) presentert.             

Dette er arbeid vi i RKR har fulgt nøye med på. En internasjonal forskergruppe ha i flere år jobbet med Rehabiliation Treatment Taxonomy (RTT), som blant annet ble presentert på regional rehabiliteringskonferanse i 2016.

To av forfatterne, John Whyte og Tessa Hart, har tidligere vært hovedtalere på den regionale rehabliteringskonferansen i Helse Sør-Øst.

Rehabilitation Treatment Taxonomy var kanskje et litt fremmedgjørende navn, og de teoretiske modellene for utilgjengelige til å kunne anvendes. Den nye modellen, RTSS, er lettere å forstå og mer anvendelig.

Når forfatterne nå lanserer systemet med en kommentarartikkel, etterfulgt av andre artikler og studier, er det kanskje starten på en ny giv i beskrivelsen av hva vi faktisk gjør i rehabiliteringshverdagen og i forskning. Kanskje kan dette inngå i neste runde av prosedyrekoder for rehabilitering i Norge?

John Whyte forklarer nærmere hva dette dreier seg om på denne nettsiden, inkludert en video og en podcast. Vi anbefaler å ta en titt på den, mens vi gleder oss til at Whyte og Hart kommer på besøk i september. 

Developing a Rehabilitation Treament Specification System (RTSS)