HELSENORGE

Computer Adaptive Testing-verktøy for balanse

Computer Adaptive Testing (CAT) gjør det mulig å velge ut færre og bedre spørsmål fra en større spørsmålsbank. Her en en studie som bruker metoden overraskende nok til testing av balanse.

Ved første øyekast er dette en artikkel om pasientrapporterte skjema som er forenklet ved hjelp av  Computer Adaptive Testing (CAT). Det er det IKKE, for her er det snakk om Inter-rater-reliabilitet, og hvordan kan det være tema hvis det er en datamaskin som står for testingen?

Svaret er at "Balance CAT" bruker observerte fysiske balanseoppgaver, i likhet med andre balanseverktøy, men det er datamaskinen som velger ut hvilke oppgaver som er rett for denne pasienten.

Testing av balanse og falltendens er tidkrevende. BBS-Berg Balance Score og andre balanseverktøy krever at en eller to ansatte sammen med pasienten går gjennom den ene fysiske bevegelsen etter den andre. Er pasienten svak og ustø kan det ta ekstra lang tid, og tretthet gjør kanskje at resultatet er mindre pålitelig mot slutten. 

PROM – pasientrapporterte/selvrapporterte testmetoder bruker ofte «Item Response Theory» til å kunne løsrive enkeltspørsmål og la et dataprogram velge de mest riktige spørsmålene for hver pasient. Item Response-testingen gir hver oppgave en egen vekting, sammenlignet med de andre, som gjør det mulig å la skåren på ett spørsmål avgjøre hvilket som skal bli det neste i rekkefølgen. Da kan 3-4  utvalgte spørsmål gi samme svar som 20 eller mer i et komplett skjema. 

At denne metoden ikke bare brukes på spørreskjema, men også kan brukes til å velge ut fysiske oppgaver i et observasjonsverktøy i vurdering av fysiske evner, er uvant. Det kommer ikke klart fram av Abstractet til denne artikkelen, men det er tidligere publikasjoner som forklarer det bedre, som denne: 

Computer-adaptive balance testing improves discrimination between community-dwelling elderly fallers and nonfallers 

Inter-rater and intra-rater reliability of the Balance ComputerizedAdaptive Test in patients with stroke

Fant du det du lette etter?