HELSENORGE
Ny viten lettere tilgjengelig

Bruk Cochranes covid-19 rehabilitering evidenskart!

Cochrane Rehabilitation evidenskart gir oss en oversikt over publiserte studier om effekten av faktiske rehabiliteringstiltak etter covid-19 sykdom.

Det har ikke vært så mange publiserte studier om effekten av faktiske rehabiliteringstiltak etter covid-19 sykdom. ,men takket være Cochrane Rehabilitation evidenskart er de lettere å finne.

Fageksperter har valgt ut studiene som blir plassert på evidenskartet, og de er kategorisert for å lettere finne det man er ute etter.  Da er det spesielt i kategorien "Micro-level - Interventions" i venstremenyen i kartet, og under kolonnen "Post-acute" at vi finner de studiene som handler om effekten av rehabiliteringstiltak. Inne i selve kartet kan man lett klikke seg inn i abstract og få opp lenke til artikkelen.

REH-COVER Cochrane Rehabilitation Covid-19 evidence map

Per april 2021 er det åtte studier i den kategorien, og disse fire er fra 2021:

  • Piquet et.al. 2021
I denne studien ga ca 10 dagers rehabiliteringsopphold noe forbedret funksjon, men langt fra full restitusjon av tidligere funksjon.

  • Effectiveness of pulmonary rehabilitation in COVID-19 respiratory failure patients post-ICU, Al Chikhanie et.al. 2021
Lungerehabilitering etter intensiv-behandlet covid-19 ga bedre effekt jo tidligere den kom i gang, og ga betydelig, men ikke komplett forbedring i respirasjon, ganghastighet og funksjon.

  • Functional outcome after inpatient rehabilitation in post-intensive care unit COVID-19 patients: findings and clinical implications from a real-practice retrospective study,Curci et.al. 2021
"Motorisk og respiratorisk" rehabilitering av 30 dagers varighet ga betydelig forbedring i funksjon, utholdenhet og fatigue i denne studien.

  • ​Outcomes of a COVID ‐19 recovery program for patients hospitalized with SARS‐CoV ‐2 infection in New York City: A prospective cohort study, Hameed et.al. 2021
Fire ulike typer hjemmetrening ble sammenlignet ​etter to uker, og step-test viste klinisk meningsfull forbedring hos 88% av de som fikk trening med fysioterapeut hjemme, 65% av de som fulgte virtuell instruksjon hjemme, 50% av de som trente på egen hånd uten oppfølging, og 17% av de som ikke trente.

Evidenskartet oppdateres månedlig. 

Cochrane rehabilitation