Behov for rehabilitering

​Bakgrunn for prosjektet

I følge Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator skal kommunene og det regionale helseforetaket "legge til rette og sørge for at pasienten får nødvendig utredning og oppfølging ved behov for habilitering eller rehabilitering." Det å kartlegge behovet og gjøre de riktige prioriteringene er ikke alltid like enkelt. Noen ganger er behovet ikke så åpenbart. Da er det nyttig med et verktøy som kan gi konkrete råd ved hjelp av eksempler og case-oppgaver. 

I 2016 bevilget Helsdirektoratet midler til å utvikle et slikt verktøy. Prosjektet var et samarbeid mellom fagpersoner i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark, ble opprettet. Arbeidet har vært ledet av Stein Arne Rimehaug som også har stått bak det meste av design og utvikling av eLæringskurset. 

Kurset er godkjent for områdene Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi, som meritterende med 1 time for spesialistenes etterutdanning. Ta kontakt med Stein Arne Rimehaug for kursbevis. 

Helhetlige pasientforløp

Etter samhandlingsreformen er farten i pasientflyten ut av sykehusene økt, og behovet for oppfølgende rehabilitering i kommunene vokser med det. Det er viktig at behovet for rehabilitering blir kommunisert videre fra spesialisthelsetjenesten og til de som følger opp pasienten i hjemkommunen. Økt kompetanse og forståelse for hvilke pasienter som trenger rehabilitering, vil sikre at pasientene får den riktige behandlingen.   

Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Hensikten med eLæringsverktøyet 

Verktøyet skal hjelpe helsepersonell i sykehus og kommuner med å kartlegge behovet for rehabilitering og til å ta de riktige beslutningene i samråd med pasienten. Dette er første skrittet i utviklingen av nye verktøy for læring, kunnskapsstøtte og samvalg som kan sikre rask, enkel og kvalifisert vurdering av rehabiliteringsbehovet. Videre skal kurset hjelpe å sortere hvilke pasienter som vil ha størst utbytte av rehabilitering og veiledning om hvor det bør foregå. 

Målgruppen

Hovedmålgruppen for kurset er sykepleiere og leger i regionale helseforetak og kommuner. Temaene er belyst på en interaktiv måte, godt illustrert med case-oppgaver og er tilgjengelig for ansatte i sykehus gjennom Helseforetakenes Læringsportal, og er også tilgjengelig på Internett til bruk i opplæring studenter og for alle som til daglig sender pasienter videre fra sykehus eller legekonsultasjon.

Fant du det du lette etter?