Asker kommune satser på kunnskapseksperter

Det har lenge vært et politisk ønske om å overføre ansvar for en del rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Asker kommune tar ansvar og utdanner kunnskapseksperter i samarbeid med RKR for å styrke og videreutvikle rehabiliteringstjenestene.

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering beskriver at kommunene må settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og at de etter hvert skal overta rehabiliteringstilbud som i dag tilbys i spesialisthelsetjenesten. For å sikre denne prosessen, har Asker kommune startet et prosjekt som har til hensikt å styrke og videreutvikle rehabiliteringstjenestene. I dette kunnskapstranslasjonsprosjektet samarbeider de med RKR for å lære opp kunnskapseksperter. 

Vi har tatt en prat med Ingvild Lilleheie i Asker kommune som har flere års erfaring innen fag- og kvalitetsarbeid, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Lilleheie har sett hvilke utfordringer fagpersoner i helsetjenesten står overfor. Ledere og beslutningstakere snakker om viktigheten av å jobbe kunnskapsbasert, men i en travel klinisk hverdag er det en utfordring å få tid til å holde seg oppdatert på det siste innen forskning, mener hun.

- Det er også en utfordring å skille god forskning fra dårlig forskning. Derfor er det viktig å utdanne kunnskapseksperter, forteller Lilleheie.  

- Min er faring er at dersom kravet om å jobbe kunnskapsbasert ikke er forankret nedenfra i organisasjonen, så vil det heller ikke oppfylles. Målet er derfor å sikre at fagutøverne nærmest tjenestemottakerne har et kontinuerlig fokus på fag- og kvalitetsutvikling, og at de involverte har kunnskap og kompetanse til å kunne ta gode og riktige valg i sin fagutøvelse.

- Samtidig håper jeg at prosjektet skal løfte bevisstheten om hvorfor det er viktig å jobbe kunnskapsbasert for alle ansatte i de involverte virksomhetene, sier Ingvild.

RKR har ansvaret for undervisningen av helsepersonell i kommunen som skal "utdannes" til kunnskapseksperter. Disse vil lære å kritisk vurdere forskning og å lage kunnskapsoppsummeringer.  

Initiativtaker til prosjektet er virksomhetsleder Ann Helene Arnestad, Samfunnshelse og integrering. Ingvild Lilleheie har tidligere deltatt i RKRs kunnskapsekspertgrupper, og som rådgiver for Ann Helene, har hun vært en sterk pådriver for opprettelsen av egne KE-grupper i Asker komme, og ambassadør for det viktige arbeidet de vil ha med å sikre at kommunen leverer kunnskapsbaserte tjenester.