HELSENORGE

Artikkel med validering av PROMIS skjema på norsk

En ny artikkel fra RKR er publisert, med validering av den norske oversettelsen av PROMIS-29, PROMIS-57 og andre kortversjon-skjema for ulike helse- og livskvalitetsområder.

Stein Arne Rimehaug i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus, har fått publisert en ny artikkel, som sitt helseforsknings-masterstudie ved HELSAM, UiO. 

Han har sammen med nåværende og tidligere kolleger i RKR gjennomført og publisert en valideringsstudie på helseskjemaet PROMIS-57.  Artikkelen er nå publisert i fagfelletidsskriftet Quality of Life Research.

Medforfatterne er Jan Egil Nordvik, som tok initiativet i 2014 til å satse på PROMIS som fellesverktøy for rehabilitering, Aaron J Kaat som er psykometriekspert tilknyttet PROMIS-miljøet ved NorthWestern University i Chicago, RKR-leder Mari Klokkerud og  Hilde Stendal Robinson ved Universitetet i Oslo.

PROMIS er et omfattende system for å måle helsetilstand med selvrapporterte spørreskjema.  En rekke PROMIS skjema er nå klar til bruk på norsk, i og med denne referanseartikkelen. Det gjelder PROMIS-29, PROMIS-57 og enkeltskjema på 4 eller 8 spørsmål for å måle fysisk funksjon, angst, depresjon, fatigue, søvn, sosial deltakelse og smerte.  Les mer om PROMIS.​

Psychometric properties of the PROMIS-57 questionnaire, Norwegian version