HELSENORGE

RKR sin årsrapport for 2021 er publisert

Var 2021 et unormalt år om vi ser inn i krystallkula, eller var det starten på en "ny normal"?

​Erfaringene med å leve i en pandemi har gitt oss utfordringer med å planlegge, være strategiske, velge tidsperspektiv, metode og riktig vei i det vi gjør for å nå målene våre.

Til tross for nok et usikkert år har vi allikevel opprettholdt drift i fagnettverkene våre, vi har gjennomført webinarer i både gamle og nye formater, og vi har fortsatt bidratt med kunnskapsdeling på våre nettsider og i andre informasjonskanaler. RKR har gjennom 2021 samarbeidet tett med Helsedirektoratet i ulike prosesser. Først med revidering av «Faglige råd for rehabilitering etter Covid-19», og senere i utvikling av informasjon til pasienter med oversettelse og tilgjengeliggjøring av selvhjelpsbrosjyrer og informasjonsvideoer fra verdens helseorganisasjon (WHO).

Flere av RKR sine ansatte har også vært delaktige i artikler og forskningsprosjekter. Mer om dette, og mye annet kan leses i årsrapporten som beskriver alle de viktigste aktivitetene som ble gjennomført i 2021.

Årsrapport RKR 2021 (PDF)

Alle årsrapporter for RKE finner du på våre nettsider

Årsrapporter RKR