Er pasienter og helsepersonell opptatt av det samme?

Armfunksjon etter hjerneslag

En ny artikkel ser nøyere på de mest vanlige måleskjemaene for armfunksjon etter hjerneslag. I hvor stor grad måler de det som er viktig for pasienter og pårørende, og ikke bare helsepersonell?

Redusert armfunksjon er vanlig etter hjerneslag. Det forekommer hos over 77 % av pasientene og er en av de hyppigste utfall som påvirker funksjon og reduserer helserelatert livskvalitet. 

Det er derfor viktig for både pasienter, pårørende og klinikere at det forskes på tiltak for å forbedre armfunksjon etter hjerneslag, og at måleverktøy fanger opp det som er viktigst for pasientene. Til dags dato er det ingen klar konsensus for valg av måleverktøy for å måle armfunksjon, i følge en nylig publisert artikkel. Bruk av måleverktøy i rehabilitering er noe RKR er opptatt av og følger nøye med på.

Studien Outcome measures in post-stroke arm rehabilitation trials: do existing measures capture outcomes that are important to stroke survivors, carers, and clinicians? forsøker å:

  1. identifisere måleverktøyene som benyttes til å måle armfunksjon i forskjellige randomiserte studier
  2. sammenligne utfall av viktighet for å slagpasienter, pårørende og klinikere 
  3. beskrive forskjellene i hva som betyr mest for pasienter og pårørende og klinikere

243 studier innen arm-rehabilitering omfattet bruk av 144 ulike måleverktøy. De mest brukte var Fugl-Meyer Assessment (33%), Action Research Arm Test (ARAT) ( 23%) og Modified Ashworth Scale (22%). 

43 slagpasienter, 10 omsorgspersoner og 58 klinikere identifiserte 66 unike, viktige utfall relatert til armfunksjonsreduksjon etter hjerneslag.  Det var stor forskjell i hva pasienter og helsepersonell var opptatt av å måle. Bare tre utfall som pasientene var opptatt av ble fanget opp av de tre mest brukte måleverktøyene i forskning.

Funnene i studien viser til at det i forskning burde brukes færre ulike måleverktøy og sikres bedre samsvar mellom hva som måles i studier og hva som er viktig for hjerneslagsoverlevere og deres pårørende. 

Les mer om hva pasientene var opptatt av i studien Outcome measures in post-stroke arm rehabilitation trials: do existing measures capture outcomes that are important to stroke survivors, carers, and clinicians.