HELSENORGE

Måleverktøy - PROMIS

PROMIS er ikke ett skjema, men mange ulike verktøy som er utviklet for generisk bruk, og tenkt å erstatte mange tidligere brukte skjema.

​Vi finner disse som er oversatt og validert på norsk

PROMIS 57 - profilskjema som gir 8 delskårer (8 items på 7 ulike helsedomener + smerte VAS)

PROMIS 29 - samme som PROMIS 57, men kortere; bare fire items i hvert domene
Skjemaene for hver enkelt domene som er inkludert i PROMIS 57/29 kan brukes hver for seg. Alle 8-item skjema inneholder da samme items (=spørsmål) som 4-item skjema + fire ekstra.

Generelt ligger MIC/MCID verdier på ca 3 for flere PROMIS domener

kilde - Health measures "Meaningful Change for PROMIS"


Det er etablert "linking tables" for å overføre tidligere skåring gjort med andre skjema til PROMIS skåre

Linking tables
PROMIS fysisk funksjon - 8 , 6 og 4 item skjema. MCID = 4,5 T-score

PROMIS Physical function_sralab.org


PROMIS angst - 8 , 6 og 4 item skjema. Linking tabeller finnes for MASQ, GAD7, SF-36 og HADS

PROMIS depresjon - 8 , 6 og 4 item skjema. Linking tabeller finnes for Aschenback, BSI, BDI-II, PHQ-9, CES-D, SF-36, HADS m. fl.

Clinical Validity of PROMIS® Depression, Anxiety, and Anger across Diverse Clinical Samples

PROMIS utmattelse (fatigue) - 8 , 6 og 4 item skjema. Dessuten et Fatigue 7 skjema, som er utarbeidet spesielt for kreft og har helt andre spørsmål enn 4, 6, 8 item.

Linking tabeller for SF-36 Vitality og FACT


PROMIS søvnforstyrrelse- 8 , 6 og 4 item skjema. Måler opplevde søvnvansker og søvnkvalitet.

PROMIS sosial deltakelse - 8 , 6 og 4 item skjema. Fullt navn: PROMIS ability to participate i social roles and activities

PROMIS smertepåvirkning - 8 , 6 og 4 item skjema. Måler hvor mye smerte griper inn i dagligliv og aktiviteter.

Alle som er nevnt ovenfor finnes validert på norsk. I tillegg er PROMIS 25 (barn) med tilhørende Item Banks oversatt, men foreløpig ikke validert. Det som ikke finnes ennå på norsk er komplette PROMIS Item Banks for de 7 nevnte domene (voksne) og heller ikke domenene kognisjon, seksualitet, rusmisbruk/røyking, sinnemestring m.m. Komplette Item Banks er nødvendig for å kunne bruke CAT verktøy til å redusere antallet spørsmål, som er den store fordelen ved PROMIS systemet.

Bruk og tilgjengelighet av norsk PROMIS:

E-læring som gir tilgang til skjema og mulighet for å registrere bruk

Valideringsartikkel for norske PROMIS-skjema juni 2021- Rimehaug,S A et al.: Psychometric properties of PROMIS 57 (29), Norwegian version(PDF med appendix / tilleggsdata til artikkelen)

Les mer om PROMIS

 

Fant du det du lette etter?