HELSENORGE
Rehabiliteringswebinarer

Reprise av et utvalg webinarer fra 2021

RKR har i løpet av pandemitiden produsert ukentlige webinar om ulike tema innen rehabilitering. Vi gjør nå et utvalg webinar fra 2021 åpent tilgjengelig i en begrenset periode (frem til 1. juli 2022).

​Webinarene kan sees flere ganger, bruk de gjerne til internundervisning eller annen faglig oppdatering. Lenke til webinarene finnes under hver overskrift.

«Multippel Sklerose – hva nå?»

Opprinnelig sendt som webinar 3. desember 2021

Del 1: Om e-læring og MS-veileder; nettbaserte verktøy for kunnskapsformidling 
v/ Tori Smedal, MS registeret og Nasjonal MS kompetansetjeneste

Del 2: Evidensbasert trening ved MS
v/ Adnan Heric-Mansrud, MS-senteret

MS - hva nå_YouTube

Dysfagi i et tverrfaglig perspektiv- Sunnaas

Opprinnelig sendt 19. November 2021

Kartlegging og behandling av svelgvansker med praktiske demonstrasjoner og innlegg fra hele det tverrfaglige teamet, samt logopeder på Sunnaas sykehus HF

Dysfagi_Youtube

Kognitiv rehabilitering - reguleringsvansker –Sunnaas

Opprinnelig sendt 12. november 2021

Behandlingstiltak for reguleringsvansker (eksekutive vansker)- vansker med regulering av atferd og emosjoner, etter en gjennomgått hjerneskade.
v/ Nevropsykolog Espen M. Edvardsen og ergoterapeut Benedicte Bjordal, Sunnaas sykehus HF (KReSS)

Kognitiv rehabilitering_YouTube

RehabTek: Helseteknologi som ikke tas i bruk - hvorfor ikke?

Opprinnelig sendt 5. november 2021

Sunnas Sykehus HF, Indre Østfold kommune, LHL sykehuset og Norway Health Tech inviterer til et ærlig webinar om læring ved prosjekter som ikke ble noe av.

Rehabtek - hvor gikk det galt?

Nye modeller for pasientforløp og samhandling ved utbredt smerte

Opprinnelig sendt 29. okotber 2021

Pasientforløp og samhandling ved utbredt smerte_gotowebinar(registrering kreves for å se)

Registerdata i rehabiliteringsfeltet, nytteverdi for klinikk og forskning

Opprinnelig sendt 22. oktober 2021

Hvordan er kvalitetsregister innen rehabilitering benyttet i andre land, og hvilke muligheter kan ligge i et felles nasjonalt register? Dette er noen av spørsmålene som stilles i dette webinaret! 
v/  Frank Becker, Sunnaas sykehus og Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen, NorSCIR.

Registerdata_YouTube

Covid 19 forskning om senvirkninger og rehabilitering - hva vet vi?

Opprinnelig sendt 24. september 2021 (innhold er ikke oppdatert etter dette)

v/ Gunnar Einvik, AHUS og Frits Franssen, CIRO

covid-19 forskning_gotowebinar (registrering kreves for å se)

Arbeid som mål i tverretatlig kommunal rehabilitering

Opprinnelig sendt 17. september 2021

v/ Vinje og Indre Østfold kommune

Arbeid som mål_YouTube

Prehabilitering på AHUS og OUS

Opprinnelig sendt 10. september 2021

Tverrfaglig innsats i forkant av kreftbehandling fra lege og fysioterapeutperspektiv.
v/ blant annet Geir Arne Larsen, AHUS

Prehabilitering_YouTube

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Opprinnelig sendt 3. september 2021

v/ samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas og FFO’s generalsekretær Lilly Ann Elvestad. Innslag med brukerrepresentant fjernet fra denne reprisen

Norge trenger en rehabiliteringsreform_YouTube

Møt en forsker - CHARM

Opprinnelig sendt 1. mai 2021

v/ Cecilie Røe

Møt en forsker_gotowebinar (registrering kreves for å se)

10 gode råd - måleverktøy

Opprinnelig sendt 23. april 2021

v/ Mari Klokkerud

Måleverktøy_Youtube

Healthtech - teknologiske løsninger for rehabilitering

Opprinnelig sendt sendt 5. mars 2021

Teknologiske løsninger for rehabilitering

Fant du det du lette etter?