HELSENORGE

Elæringskurset "Behov for rehabilitering"

Hva gir et individ forutsetninger for å kunne ha utbytte av rehabilitering?  Sunnaas tilbyr et eLæringskurs som hjelper deg forstå bedre hva det vil si å ha behov for rehabilitering.

illustrasjonsbilde - person som har tre veivalg

​Hensikten med eLæringskurse​​​t "Behov for rehabilitering"

Verktøyet skal hjelpe helsepersonell i sykehus og kommuner med å kartlegge behovet for rehabilitering og til å ta de riktige beslutningene i samråd med pasienten. Videre skal kurset hjelpe å sortere hvilke pasienter som vil ha størst utbytte av rehabilitering og veiledning om hvor det bør foregå.  (Lenke til selve kurset finner du nederst.)

Målgruppen for eLæ​​ringskurset

Hovedmålgruppen for kurset er sykepleiere, leger og andre faggrupper i regionale helseforetak og kommuner som skal ta stilling til enkeltindividers behov for rehabilitering.  Pasienter/pårørende kan dessuten ha utbytte ved å følge et tilpasset spor i kurset. Temaene er belyst på en interaktiv måte, godt illustrert med case-oppgaver og er tilgjengelig for ansatte i sykehus gjennom Helseforetakenes Læringsportal, og er også tilgjengelig på Internett for andre. Kurset er godkjent for områdene Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi, som meritterende med 1 time for spesialistenes etterutdanning. Ta kontakt med rkr@sunnaas.no for kursbevis. 

Bakgr​​unn

Stein Arne Rimehaug ved RKR gikk i samarbeid med fagpersoner i Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark gjennom tilgjengelige flytskjema, spørreskjema og artikler fra hele verden.

Konklusjonen ble at mange har forsøkt å finne terskelverdier og formler som kan forutsi hvem som vil ha best utbytte av rehabilitering, men ingen av disse er pålitelige nok til å nekte et individ sjansen til å prøve rehabilitering, og dermed finne ut om det er tegn til bedring.  

e-læringsk​urs

Dette elæringskurset ble prosjektets sluttprodukt, og er tilgjengelig på sykehusenes Læringsportal, på Kompetansebroen.no (Ahus), i KS læringsportal for kommunene og Helse Nord sin rehabiliterings-kompetansetrapp.

Direktelenke til kurset i HSØ læringsportalen

Tilpasset versjon av kurset for kommuneansatte​
 

Fant du det du lette etter?