Skal man få til varige endringer og praksis i feltet, er det viktig at dette blir forankret helt til topps. Derfor spiller ledere en viktig rolle som fyrtårn for motivasjon og engasjement, og som pådrivere for felles visjoner og mål.

Ledernettverket er en felles arena hvor ledere i feltet møtes for å diskutere felles utfordringer og muligheter, og lære mer om strategisk kompetanseledelse og kompetanseutvikling.

Ledere skal også sikre kvaliteten på tjenestene som utføres, og sørge for at helsepersonell har den rette faglige kompetansen. Derfor er det viktig for oss i kompetansetjenesten å ha en god dialog med ledere innen rehabiliteringsfeltet for å forankre de endringsprosjekter og kompetansetiltak vi jobber med for hele helseregionen.

Som leder kjenner du best dine team, og gjennom god informasjon og forankring på alle nivåer, blir det enklere å introdusere og implementere ny kunnskap og praksis. 

Medlemmer

Nettverket har omlag 100 medlemmer, alle toppledere eller mellomledere i helseforetak, private institusjoner og sykehus som tilbyr rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst. 

Ledernettverket ledes av Ingvild Grimstad fra kompetansetjenesten.

Tema for samlingene 

Vi forsøker å lytte til medlemmene og belyse aktuelle temaer som er høyt på dagsorden i feltet, og som er relevant for ledere i helse- og rehabilitering. Det kan være alt fra endringsledelse, kompetanseledelse, kunnskapsledelse, kvalitet og kompetanseutvikling i rehabiliteringsfeltet, innovasjon og strategisk ledelse, for å nevne noen tema som har vært oppe. 

Nyheter

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.