Kunnskapsoppsummeringer fra RKR, både "systematic reviews" og oppsummeringer basert på en noe enklere, men grundig artikkelgjennomgang.

Kunnskapsoppsummeringer fra RKR


Systematiske oversikt

En konsulent fra kunnskapssenteret hjalp i 2018 RKR å gjøre en fullstendig systematic review  på effekt av tverrfaglige psykososiale tiltak etter kreft.

Her er lenke til artikkelen som ble publisert:

​The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

Kunnskapsekspert-oppsummeringer fra RKR

RKR har lært opp interesserte fagpersoner i hvordan kvalitetssikret og relevant informasjon kan trekkes ut fra et artikkelsøk.

Disse kunnskapsekspertene har sammen med RKR's veileder Jenni Moore forfattet oppsummeringer til hjelp i rehabiliteringspraksis. 

Hver oppsummering er tettpakket med informasjon. Det finnes en serie eLæringskurs som kan hjelpe deg å bedre forstå innholdet.

Oppsummeringene fra RKR:

 1. Forklaring


  Intervention summary = oppsummering om en behandlingsmetode
  Assessment summary = oppsummering om skjema eller vurderingsverktøy

 2. High-Intensity Gait Training - Adults with stroke

  - Intervention Summary
  Adults with acute or chronic stroke:
  Sammendrag av resultater fra studier på intensiv gangtrening etter hjerneslag.
  Ta kontakt med RKR@sunnaas.no dersom du ønsker å være med på opplæring.
  Norsk versjon av oppsummeringen om høy-intensiv gangtrening -

  (NY høsten 2020.)


  Originaldokument (på engelsk) som pdf
 3. LCI-5 Vurderingsskjema for benamputerte

  - Assessment Summary ​
  LCI-5 hovedkonklusjon: takeffekt og manglende validering på norsk

  Les mer
 4. Motivational Interview (MI) to Increase Physical Activivity

  - Intervention Summary
  Motiverende intervju kan være velegnet for visse formål, men det er lite evidens for at det kan øke fysisk aktivitet / føre til livsstilsendring ved kronisk sykdom.

  Les mer
 5. PLUS-M Vurderingsskjema for benamputerte

  - Assessment summary
  PLUS-M er et PROM-skjema ( for selvrapportering).
  Hovedkonklusjon: anbefalt brukt i alle faser av rehabilitering for å måle effekt av gangtrening.

  Les mer
 6. Cognitive Behavioral Treatment for Fatigue in Multiple Sclerosis

  - Intervention Summary
  Mye som tyder på at kognitiv adferdsterapi (CBT) kan redusere MS-relatert fatigue.

  Les mer
 7. Short Physical Performance Battery (SPPB)

  - Assessment Summary
  SPPB er et observasjons-skjema. Velegnet innen generell geriatri for å vurdere mobilitet og forflytning.

  Les mer
 8. Energy Conservation for MS Fatigue

  - Intervention Summary
  Lite som tyder på at energiøkonomisering overhodet hjelper mot MS fatigue

  Les mer
 9. Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest)

  - Assessment Summary
  Mini BESTest: velegnet til balanse og fallrisikovurdering for de som skårer høyt på BERG BBS - mindre takeffekt

  Les mer
 10. Exercise Interventions for Fatigue Management in Multiple Sclerosis

  - Intervention Summary
  Trening/fysisk aktivitet hjelper mot MS fatigue

  Les mer
Fant du det du lette etter?