Kunnskapsoppsummeringer fra RKR

RKR sin systematiske oversiktsartikkel på effekt av tverrfaglige psykososiale tiltak etter kreft:

​The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

​Kunnskapsoppsummeringer skrevet av deltakere i RKRs kunnskapsekspert-opplæring:

(Vurderingsskjema for benamputerte) - Assessment summary


​PLUS-M hovedkonklusjon: anbefalt brukt i alle faser av rehabilitering for å måle effekt


LCI-5 Hovedkonklusjon: takeffekt og manglende validering på norsk

  


​SPPB: velegnet innen generell geriatri for mobilitet og forflytningIntensiv gangtrening kunnskaps-sammendrag. Ta kontakt med RKR dersom du ønsker å være med på opplæring.


Mini BESTest: velegnet for de som skårer høyt på BERG BBS - mindre takeffekt


Motiverende intervju kan være velegnet for visse formål, men det er lite evidens for at det kan øke fysisk aktivitet (livsstilsendring)​God evidens for kognitiv adferdsterapi for å redusere MS fatigue​Lite som tyder på at energiøkonomisering overhodet hjelper for MS fatigue


Trening/fysisk aktivitet hjelper mot MS fatigue

​Les om bakgrunnen for disse oppsummeringene


Fant du det du lette etter?