Kunnskapsoppsummeringer fra RKR

LCI5 (vurderingsskjema for benamputerte)- Assessment Summary

LCI-5 Hovedkonklusjon: takeffekt og manglende validering på norskShort Physical Performance Battery (SPPB) - Assessment Summary  SPPB: velegnet innen generell geriatri for mobilitet og forflytning

          
High-Intensity Gait Training - Adults with Subacute and Chronic Stroke - Intervention Summary

Intensiv gangtrening kunnskaps-sammendrag. Ta kontakt med RKR dersom du tenker å starte med dette. Grundig opplæring er påkrevd for å gjøre dette rett. (OBS jan2020: mer komplett utgave er lagt ut.)

Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) - Assessment Summary
Mini BESTest: velegnet for de som skårer høyt på BERG BBS - mindre takeffekt

Motivational Interviewing (MI) to Increase Physical Activity in People with Chronic Health Conditions - Intervention Summary
Motiverende intervju kan være velegnet for visse formål, men det er lite evidens for at det kan øke fysisk aktivitet (livsstilsendring)

Cognitive Behavioral Treatment for Fatigue in Multiple Sclerosis - Intervention Summary
God evidens for kognitiv adferdsterapi for å redusere MS fatigue

Energy Conservation for MS Fatigue - Intervention Summary
Lite som tyder på at energiøkonomisering overhodet hjelper for MS fatigue

Exercise Interventions for Fatigue Management in Multiple Sclerosis - Intervention Summary
Trening/fysisk aktivitet hjelper mot MS fatigue

RKR sin systematiske oversiktsartikkel på effekt av tverrfaglige psykososiale tiltak etter kreft:

​The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

Fant du det du lette etter?