HELSENORGE

Kunnskapsoppsummeringer fra RKR

Her presenterer vi kunnskapsoppsummeringer fra RKR, både "systematic reviews" og oppsummeringer basert på en noe enklere, men grundig artikkelgjennomgang.


Systematiske oversikt

En konsulent fra kunnskapssenteret hjalp i 2018 RKR å gjøre en fullstendig systematic review på effekt av tverrfaglige psykososiale tiltak etter kreft:

​The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

Kunnskapsekspert-oppsummeringer fra RKR

RKR har gitt opplæring til interesserte fagpersoner i hvordan kvalitetssikret og relevant informasjon kan trekkes ut fra et artikkelsøk.

Disse kunnskapsekspertene har, sammen med RKR's veileder Jenni Moore, forfattet oppsummeringer til hjelp i rehabiliteringspraksis. 

Hver oppsummering er tettpakket med informasjon. Det finnes en serie eLæringskurs som kan hjelpe deg å bedre forstå innholdet.

Oppsummeringene fra RKR:

 1. Forklaring


  Intervention summary = oppsummering om en behandlingsmetode
  Assessment summary = oppsummering om skjema eller vurderingsverktøy

 2. LCI-5 Vurderingsskjema for benamputerte

  - Assessment Summary:​ LCI-5 hovedkonklusjon: takeffekt og manglende validering på norsk

  Les mer
 3. Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) balanse/fallrisikoskala

  - Assessment Summary: Mini BESTest: velegnet til balanse og fallrisikovurdering for de som skårer høyt på BERG BBS - mindre takeffekt

  Les mer
 4. PLUS-M Vurderingsskjema for benamputerte

  - Assessment summary: PLUS-M er et PROM-skjema ( for selvrapportering). Hovedkonklusjon: anbefalt brukt i alle faser av rehabilitering for å måle effekt av gangtrening.

  Les mer
 5. Short Physical Performance Battery (SPPB)

  - Assessment Summary: SPPB er et observasjons-skjema. Velegnet innen generell geriatri for å vurdere mobilitet og forflytning.

  Les mer
 6. Motiverende intervju (MI) for økt fysisk aktivitet

  - Intervention Summary: Motiverende intervju kan være velegnet for visse formål, men det er lite evidens for at det kan øke fysisk aktivitet / føre til livsstilsendring ved kronisk sykdom.

  Les mer
 7. Kognitiv adferdsterapi (CBT) mot Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)

  - Intervention Summary: Mye som tyder på at kognitiv adferdsterapi (CBT) kan redusere MS-relatert fatigue.

  Les mer
 8. Trening som behandling av Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)

  - Intervention Summary: Exercise Interventions for Fatigue Management in Multiple Sclerosis:  Trening og fysisk aktivitet hjelper mot MS-relatert fatigue

  Les mer
 9. Aktivitetsregulering (energi-økonomisering/Energy Conservation) mot MS Fatigue

  - Intervention Summary: Det er lite som tyder på at aktivitetsregulering i form av energiøkonomisering overhodet hjelper mot MS fatigue

  Les mer
 10. Høy-intensiv gangtrening for voksne etter hjerneslag.

  - Intervention Summary: Adults with acute or chronic stroke: Sammendrag av resultater fra studier på intensiv gangtrening etter hjerneslag. Ta kontakt med RKR@sunnaas.no dersom du ønsker å være med på opplæring. Norsk versjon av oppsummeringen om høy-intensiv gangtrening -

  (NY høsten 2020.)

  Originaldokument (på engelsk) som pdf
 11. Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag - hele oppsummeringen oversatt til norsk

  Samme som ovenfor, men på norsk.

  Pdf med norsk utgave
Fant du det du lette etter?