HELSENORGE

Kunnskapsoppsummeringer fra RKR

Her presenterer vi kunnskapsoppsummeringer fra RKR, både "systematic reviews" og oppsummeringer basert på en noe enklere, men grundig artikkelgjennomgang.

Illustrasjonsbilde som viser et forstørrelsesglass foran en bok

​Systematisk oversikt

En konsulent fra kunnskapssenteret hjalp RKR i 2018 med å gjøre en fullstendig "systematic review" på effekten av tverrfaglige psykososiale tiltak etter kreft​​

​The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

Kunnskapsekspert-oppsummeringer fra RKR

RKR har gitt opplæring til interesserte fagpersoner i hvordan kvalitetssikret og relevant informasjon kan trekkes ut fra et artikkelsøk.

Disse kunnskapsekspertene har, sammen med RKR's veileder Jenni Moore, forfattet oppsummeringer til hjelp i rehabiliteringspraksis. 

Hver oppsummering er tettpakket med informasjon. Det finnes en serie eLæringskurs som kan hjelpe deg å bedre forstå innholdet.

Oppsummeringene fra RKR presenteres i tidslinjen under. 

​Forklaringer​

Intervention summary = oppsummering om en behandlingsmetode 

Assessment summary = oppsummering om skjema eller vurderingsverktøy

Oppsummeringene fra RKR:

 1. LCI-5 Vurderingsskjema for benamputerte

  Assessment Summary

  LCI-5 hovedkonklusjon: takeffekt og manglende validering på norsk

  Oppsummering av LCI-5 Vurderingsskjema for benamputerte
 2. Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) balanse/fallrisikoskala

  Assessment Summary

  Mini BESTest: velegnet til balanse og fallrisikovurdering for de som skårer høyt på BERG BBS, mindre takeffekt

  Oppsummering av Mini-Balance Evaluation Systems Test
 3. PLUS-M Vurderingsskjema for benamputerte

  Assessment summary

  PLUS-M er et PROM-skjema (for selvrapportering). Hovedkonklusjon: anbefalt brukt i alle faser av rehabilitering for å måle effekt av gangtrening.

  Oppsummering av PLUS-M Vurderingsskjema for benamputerte
 4. Short Physical Performance Battery (SPPB)

  Assessment Summary

  SPPB er et observasjons-skjema. Velegnet innen generell geriatri for å vurdere mobilitet og forflytning.

  Oppsummering av Short Physical Performance Battery
 5. Motiverende intervju (MI) for økt fysisk aktivitet

  Intervention Summary

  Motiverende intervju kan være velegnet for visse formål, men det er lite evidens for at det kan øke fysisk aktivitet / føre til livsstilsendring ved kronisk sykdom.

  Oppsummering av motiverende intervju (MI) for økt fysisk aktivitet
 6. Kognitiv adferdsterapi (CBT) mot Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)

  Intervention Summary

  Mye som tyder på at kognitiv adferdsterapi (CBT) kan redusere MS-relatert fatigue.

  Oppsummering av Kognitiv adferdsterapi (CBT) mot Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)
 7. Trening som behandling av Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)

  Intervention Summary

  Exercise Interventions for Fatigue Management in Multiple Sclerosis:  Trening og fysisk aktivitet hjelper mot MS-relatert fatigue

  Oppsummering av Trening som behandling av Fatigue ved Multippel Sclerose (MS)
 8. Aktivitetsregulering (energi-økonomisering/Energy Conservation) mot MS Fatigue

  Intervention Summary

  Det er lite som tyder på at aktivitetsregulering i form av energiøkonomisering overhodet hjelper mot MS fatigue

  Oppsummering av Aktivitetsregulering mot MS Fatigue
 9. Høy-intensiv gangtrening for voksne etter hjerneslag.

  Intervention Summary

  Sammendrag av resultater fra studier på intensiv gangtrening etter hjerneslag. Ta kontakt med rkr@sunnaas.no dersom du ønsker å være med på opplæring.

  Engelsk originaldokument i pdf versjon
 10. Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag - hele oppsummeringen oversatt til norsk

  Norsk versjon av oppsummeringen om høyintensiv gangtrening.

  Norsk utgave i pdf versjon
Fant du det du lette etter?