HELSENORGE

Hva er en kunnskapsekspert?

Kunnskapseksperten (KE) innen rehabilitering i Helse Sør-Øst, skal utvikle "verktøy" som skal være til hjelp og støtte for klinikere for å forstå, bruke og implementere kunnskapsbasert praksis.

Disse personene vil få grundig opplæring i kritisk analyse og vurdering av forskningsstudier. Det vil gjøre dem i stand til å evaluere forskningsartikler og skrive korte oppsummeringer av forskningslitteraturen rundt effektmål og behandlingstiltak knyttet til disse. Kunnskapsekspertene møtes virtuelt en til to ganger i måneden for å diskutere hvordan evidensbasert kunnskap kan gi bedre behandlingstjenester og klinisk praksis for hele helseregionen.

Sammen med RKR vil Kunnskapsekspertene komme med anbefalinger om beste praksis i feltet. Kunnskap som deretter kan bli implementert i hele helseregionen. Kunnskapsekspertene vil være mentorer og ledere for implementering av kunnskapen.

Hva kjennetegner en kunnskapsekspert?

Er du en som stadig er på søken etter ny informasjon og oppdatering i faget? En som ikke stoler på kliniske erfaringer alene, men hele tiden vurderer ny forskningslitteratur med et kritisk blikk for å tilstrebe den beste kunnskapsbaserte praksis? Da er du en perfekt kunnskapsekspert.