HELSENORGE

Hva er en kunnskapsambassadør?

Kunnskapsambassadøren vil være ansvarlig for implementeringen av ny evidensbasert praksis i sykehus og private institusjoner som tilbyr rehabilitering i Helse Sør-Øst. En kunnskapsambassadør (KA) er en lokal opinionsleder som nyter stor faglig og personlig respekt blant sine likemenn og kolleger. De vil være mentorer for helsepersonell og nyansatte, og formidle ny forskning og oppdateringer innenfor sine fagfelt. Det er derfor viktig at hvert fagområde i klinikken utnevner en egen kunnskapsambassadør for å lykkes med kunnskapsimplementeringen.

Hva kjennetegner en kunnskapsambassadør?

Kunnskapsambassadøren bør være en person som er godt likt av kolleger, som yter stor tillit og har stor innflytelse. Videre bør det være en person med stor faglig autoritet som har evnen til å påvirke andre til å endre praksis. En helsearbeider som søker ny kunnskap eller er åpen for ny kunnskap vil være en god kandidat i en slik rolle. 

Fant du det du lette etter?