Forsknings- og fagutviklingsprosjekter

Prosjekter som RKR drifter selv eller deltar i

RKR både eier og deltar i flere prosjekter. Her finner du noe av det vi jobber med

Denne siden er under utvikling, og oppdateres fortløpende

FIRST

Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag

Kan gang- og balansetrening med høy vanskelighetsgrad, fysisk motstand og cardio-vaskulær belastning bidra til å gjenvinne evnen til å gå etter hjerneslag? RKR's Jenni Moore har tidligere forsket på dette på SRA AbilityLab/Rehabilitation Institute of Chicago, og RKR leder nå videre forskning på implementering av denne behandlingsformen i enkelte norske sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner.
Vi får her både erfaringer med å bruke KTA Knowledge-to-action implementeringsmodellen og med å se om treningsformen gir tilsvarende resultat i norsk helsevesen som i USA.

Oslo kommunes Forsterket rehabilitering på Aker og OUS rehabiliteringsenhet på Aker var først ute.  Nå er også Sunnaas sykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Vestfold, Stavanger Universitetssykehus, Unicare Fram, Unicare Bakke og Skogli rehabiliteringssenter med.

Mer om FIRST

LIFT

LIFT - Leveraging intensity for treatment in stroke rehabilitation   - er et samarbeidsprosjekt mellom RKR (Sunnaas), Catosenteret og Oslo kommune, med mål om å bruke tre kjerne-elementer fra FIRST prosjektet:  økt intensitet , bedre måling og Knowledge-to Action implementeringsmodellen på andre områder innen slagrehabilitering, blant annet kartlegging og behandling av svelgvansker.

Mer om LIFT

NorVis

Bedre kartlegging og behandlingstilbud for synsvansker etter hjerneslag

Sunnaas sykehus og RKR tar sammen med over 50 andre partnere del i et forsknings- og implementeringprosjekt ledet av Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk Forskningsråd har tildelt midler over en femårsperiode.

Mer om NORVIS

PROMIS

PROMIS er et forskningsinitiativ fra National Institutes of Health og Northwestern University i USA for å forenkle bruk av skjemaer til selv-rapportering av helsetilstand og livskvalitet. De fremste forskerne på feltet har opprettet "Item Banks" og nye skjema som skal ha bedre måleegenskaper  og ordlyd enn de hundrevis av vanlig brukte måleskjema innen helse. Siden 2014 har RKR vært involvert i oversettelse og validering av deler av PROMIS-systemet til norsk.

Mer om PROMIS

RehabNytte

RKR deltar som samarbeidspartner i prosjektet

Mer om Rehabnytte

 

 

 

Fant du det du lette etter?