HELSENORGE
Prosjekter som RKR drifter selv eller deltar i

Forsknings- og fagutviklingsprosjekter

RKR både eier og deltar i flere prosjekter. Her finner du noe av det vi jobber med

CPAx - NOR

Funksjonskartlegging av intensivpasienten. I dette prosjektet skal vi systematisk teste ut et funksjonskartleggingsverktøy, CPAx-NOR, på 5 norske intensivavdelinger. Vi skal også lage en verktøykasse for implementering som kan brukes på intensivavdelinger i Norge.

Mer om CPAx-NOR

FIRST

Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag. I dette prosjektet får man både erfaringer med å bruke Knowledge to action-implementeringsmodellen, og med å se om treningsformen gir tilsvarende resultat i norsk helsevesen som i USA.

Mer om FIRST

LIFT

LIFT-Oslo prosjektet, Leveraging Intensity for Treatment in Stroke Rehabilitation, gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune og Forsterket rehabilitering, Aker (FRA).

Mer om LIFT

​NorVis

Bedre kartlegging og behandlingstilbud for synsvansker etter hjerneslag

Sunnaas sykehus og RKR tar sammen med over 50 andre partnere del i et forsknings- og implementeringprosjekt ledet av Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk Forskningsråd har tildelt midler over en femårsperiode.

Mer om NORVIS

PROMIS

PROMIS er et forskningsinitiativ fra National Institutes of Health og Northwestern University i USA for å forenkle bruk av skjemaer til selv-rapportering av helsetilstand og livskvalitet. De fremste forskerne på feltet har opprettet "Item Banks" og nye skjema som skal ha bedre måleegenskaper  og ordlyd enn de hundrevis av vanlig brukte måleskjema innen helse. Siden 2014 har RKR vært involvert i oversettelse og validering av deler av PROMIS-systemet til norsk.

Mer om PROMIS

RehabNytte

RKR deltar som samarbeidspartner i prosjektet

Mer om Rehabnytte

 
 

 

Fant du det du lette etter?