HELSENORGE
Prosjekter som RKR drifter selv eller deltar i

Forsknings- og fagutviklingsprosjekter

RKR både eier og deltar i flere prosjekter. Her finner du noe av det vi jobber med

CPAx - NOR

Funksjonskartlegging av intensivpasienten. I dette prosjektet skal vi systematisk teste ut et funksjonskartleggingsverktøy, CPAx-NOR, på 5 norske intensivavdelinger. Vi skal også lage en verktøykasse for implementering som kan brukes på intensivavdelinger i Norge.

Mer om CPAx-NOR

FIRST

Høy-intensiv gangtrening etter hjerneslag. I dette prosjektet får man både erfaringer med å bruke Knowledge to action-implementeringsmodellen, og med å se om treningsformen gir tilsvarende resultat i norsk helsevesen som i USA.

Mer om FIRST

LIFT

LIFT-Oslo prosjektet, Leveraging Intensity for Treatment in Stroke Rehabilitation, gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune og Forsterket rehabilitering, Aker (FRA).

Mer om LIFT

Beskrivelse av LIFT som forskningsprosjekt på REK

NorVis

Bedre kartlegging og behandlingstilbud for synsvansker etter hjerneslag

Sunnaas sykehus og RKR tar sammen med over 50 andre partnere del i et forsknings- og implementeringprosjekt ledet av Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk Forskningsråd har tildelt midler over en femårsperiode.

Mer om NORVIS

PROMIS

PROMIS er et forskningsinitiativ fra National Institutes of Health og Northwestern University i USA for å forenkle bruk av skjemaer til selv-rapportering av helsetilstand og livskvalitet. De fremste forskerne på feltet har opprettet "Item Banks" og nye skjema som skal ha bedre måleegenskaper  og ordlyd enn de hundrevis av vanlig brukte måleskjema innen helse. Siden 2014 har RKR vært involvert i oversettelse og validering av deler av PROMIS-systemet til norsk.

Mer om PROMIS

RehabNytte

RKR deltar som samarbeidspartner i prosjektet

Mer om Rehabnytte

Vitenskapelige publikasjoner fra RKR-ansatte


PEER-REVIEWED PUBLICATIONS 2021
Moore JL, Bjørkli C, Havdahl RT, Lømo LL, Midthaug M, Skjuve M, Klokkerud M, Nordvik JE. A qualitative study exploring contributors to the success of a community of practice in rehabilitation. BMC Med Educ. 2021 May 17;21(1):282. doi: 10.1186/s12909-021-02711-x. PMID: 34001073.
Halvorsen JM, Hellevik MM, Moore JL. Den gyldne middelvei innen nevrologisk fysioterapi. Fysioterapeuten.
Moore JL, Graham ID. Further Accelerating the Implementation of Evidence-Based Practice in Physical Medicine and Rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. In press.
Romney W, Wormley M, Veneri D, Oberlander A, Grevelding P, Rice J, Moore J. Knowledge translation intervention increased the use of outcome measures by physical therapists in inpatient rehabilitation. Physiother Theory Pract. 2021 Mar 12:1-10.
Moore JL, Mbalilaki JA, Graham ID. Knowledge Translation in Physical Medicine and Rehabilitation: A Citation Analysis of the Knowledge-to-Action Literature. Arch Phys Med Rehabil. 2021 Feb 5:S0003-9993(21)00144-1.
Amdal, C.D., Pe, M., Falk, R.S. et al. Health-related quality of life issues, including symptoms, in patients with active COVID-19 or post COVID-19; a systematic literature review. Qual Life Res (2021). https://doi.org/10.1007/s11136-021-02908-z
Rimehaug, S.A., Kaat, A.J., Nordvik, J.E. et al. Psychometric properties of the PROMIS-57 questionnaire, Norwegian version. Qual Life Res (2021). https://doi.org/10.1007/s11136-021-02906-1

 
SCIENTIFIC PLATFORM AND POSTER PRESENTATIONS 2021
Jennifer L. Moore, DHS, Jan Nordvik, PhD, Anne Erichsen PT, MSc, Ingvild Rosseland PT, Elisabeth Bø, PhD, T. George Hornby, PhD and the FIRST Oslo Team. Use of Implementation Science Frameworks to Successfully Translate Research Evidence into Stroke Rehabilitation Clinical Practice. 2021 European Implementation Event. May 2021, Virtual conference.
Moore JL, Nordvik JE, Erichsen AS, Rosseland I, Bø E, Hornby TG, and the FIRST-Oslo Study team. Improved outcomes after the implementation of high-intensity gait training for inpatient stroke survivors in Norway – Results of the FIRST-Oslo Project. 2021 World Physiotherapy Congress. April, 2021. Awarded World Physiotherapy outstanding platform presentation award: Europe region.
Halvorsen JM, Henderson CE, Nordvik JE, Erichsen A, Rosseland I, Bø E, Hornby TG, and Moore JL. Sustainability of high-intensity training following implementation in inpatient stroke rehabilitation. Platform presentation at the 2021 Virtual American Physical Therapy Association Combined Sections Meeting. Feb 2021.

CONFERENCE PRESENTATIONS 2021
Building Capacity for Knowledge Translation in Rehabilitation. Co-presenter with Beth Crowner, Nora Fritz, Lisa Goodwin, Patrick Hennessy, Jon Robinson. American Physical Therapy Association Combined Sections Meeting. Virtual conference, February 2021.
Having Difficulty Removing the Kid Gloves? Implementing High-Intensity Training in Neurologic and Geriatric Rehabilitation. Co-presenter with T. George Hornby, Margaret Danilovich, and Carey Holleran. American Physical Therapy Association Combined Sections Meeting. Virtual conference, February 2021.
Knowledge Translation in Rehabilitation. EIE European Implementation conference, June2021.

PEER REVIEWD PUBLICATIONS 2020:
Moore JL, Nordvik JE, Erichsen A, Rosseland I, Bø E, Hornby TG,
Implementation of High-Intensity Stepping Training During Inpatient Stroke Rehabilitation Improves Functional Outcomes.
Stroke 2020 02;51(2):563-570. Epub 2019 des 30
PMID:
31884902
Moore JL, Virva R, Henderson C, Lenca L, Butzer JF, Lovell L, Roth E, Graham ID, Hornby TG
Applying the Knowledge-to-Action Framework to Implement Gait and Balance Assessments in Inpatient Stroke Rehabilitation.
Arch Phys Med Rehabil 2020 Nov 27. Epub 2020 nov 27
PMID:
33253695
Henderson CE, Fahey M, Brazg G, Moore JL, Hornby TG
Predicting Discharge Walking Function With High-Intensity Stepping Training During Inpatient Rehabilitation in Nonambulatory Patients Poststroke.
Arch Phys Med Rehabil 2020 Nov 20. Epub 2020 nov 20
PMID:
33227267
Utfyllende informasjon
RKR har gjort fagfellevurdering på 9 artikler i internasjonale rehabiliteringstidsskrift
 
CONFERENCE PRESENTATIONS 2020:
Helsetjenesteforskningskonferansen 2020: Presentasjon. Follow-up care and adherence in rehabilitation. (Konferanse).

Poster:PROMIS® 2020C onference:Translating PROMIS® Fatigue items. (Konferanse).

Poster:PROMIS® 2020 Conference, Investigating parameter stability in the presence of high slopes. (Konferanse).

Poster:PROMIS® 2020 Conference, Translation and validation of Norwegian version of PROMIS57. (Konferanse).

Poster: World Congress for NeuroRehab: Implementation of high-intensity gait training in Norway. (Konferanse).

Oral: Am Congess of Rehab Med, High-intensity Gait Training in Inpatient Stroke Rehab in Norway. (Konferanse).

Session: American Physical Therapy Ass. Experiences from Implementation of HIGT in the US and Norway. (Konferanse).

 
 

 

Fant du det du lette etter?