HELSENORGE

Oversetter CPAx til norsk

Fysioterapeut Charlotte Marie Schanke (RKR/Sunnaas og OUS)  har nå fått tillatelse fra orginalforfatter dr. Evelyn Corner om å oversette CPAx - Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool, fra engelsk til norsk.

Oversettelsen gjøres i samarbeid med fysioterapeutene Anne Kristine Brekka (Sykehuset Sørlandet – Arendal) og Tiina Andersen (Haukeland). Planlagt oppstart er til høsten og det skal søkes midler for å gjennomføre prosjektet.

CPAx er et funksjonskartleggingsverktøy som anvendes av fysioterapeuter til pasienter inneliggende på intensivavdelinger og sengeposter. Funksjoner som vurderes er respirasjon, sitte- og ståfunksjon, forflytning og gripestyrke.

Les mer om hva CPAx er i dette elæringskurset om anbefalte måleverktøy for covid-19 forløpet:       Covid-19 e-læring

Svensk utgave av skjemaet: Svensk CPAx

Bilde av C Schanke Charlotte Marie Schanke

Fant du det du lette etter?