logo

Fagnettverk for tidlig rehabilitering

"Jeg håper at nettverket skal bidra til at medlemmer kan utvikle seg faglig, få mer kunnskap, dele fagartikler, retningslinjer og praktiske erfaringer med hverandre. Samtidig skal medlemmer være gode "endringsagenter", stimulere til økt kunnskap om rehabilitering hos sine kolleger og sørge for likeverdig kvalitet av tidlig rehabilitering i regionen".
                                    Rita Tiskeviciene, overlege ved Sykehuset Vestfold om forventninger til nettverket ved oppstart.

Om tverrfaglig tidlig rehabilitering

Med tidlig rehabilitering mener vi rehabilitering fra og med intensivavdeling og til og med sengepost på sykehus, inkludert overgangen mellom disse avdelingene.

Med rehabilitering menes tiltak som har som mål å gjenvinne fysisk, psykisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Rehabilitering er tverrfaglig, koordinert, samordnet, og målrettet med utgangspunkt i pasientens livssituasjon ønsker. At rehabilitering er tverrfaglig betyr at flere ulike profesjoner deltar.

Om Fagnetterk for tidlig rehabilitering

Les mer om fagnettverket på denne siden

Fagutvikling for tidlig rehabilitering

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Måleverktøy

Oversettelse av CPAx

Helsebibliotekets fagprosedyrer

Fant du det du lette etter?