HELSENORGE

Verktøykasse for lungerehabilitering - Pasientopplæring

​God lungerehabilitering skal også hjelpe pasient og pårørende å bedre forstå ulike sider ved sykdommen. Pasientopplæring betyr ikke at fageksperter driver enveis "opplæring", men foregår gjerne i grupper der likesinnede lærer av hverandre og av fagfolk hvordan bedre mestre kronisk sykdom.

Gruppen bør møtes flere ganger over tid. Deltakerne kan dele erfaringer, og lære av hverandre, samtidig som det presenteres kunnskap som er nyttig å få med seg.  Gjerne rekrutter erfarne likepersoner fra brukerorganisasjon til å delta i opplegget.

​Læring og mestring er et eget fag. Bruk gjerne ressursene på www.mestring.no til hjelp i å utvikle et bra opplegg, og ta selv et kurs i helsepedagogikk.

På denne siden presenteres forslag til innhold i et kurs for lungepasienter, basert på erfaringer blant annet på Glittreklinikken (nå LHL-sykehuset Gardermoen) og andre sykehus i Helse Sør-Øst. Du kan også hente faginnhold til kurs på de andre sidene i verktøykassen, men en god oversikt og andre ressurser er tilgjengelig nedenfor under tema 1-4.

1 Bedre forstå sykdommen

Her er en rekke forslag til temaoversikt for pasientopplæring i gruppe

RKR_lunge_LMS_KOLS oversikt.pdf

LMS_Medikamenter.pdf
Cystisk fibrose.pdfLungefibrose
​Om angst og depresjon.pdf
LMS_Røykeslutt.pdf
Røykeslutt /egenbehandling
​E-bok kols Ahus pasientopplæring.pdf

 

2 Mestring og behandling

LMS Fysisk aktivitet og trening_undervisning.pdf

Dyspne og tungpust.pdfErnæring.pdf
Medikamentforståelse.pdf
Fatigue og palliativ behandling.pdfEnergisparende tiltak 
Sekretmobilisering.pdf

3 Andre relevante tema

Seksualitet.pdf

Kontinens og lungesykdom.pdf

Svelgvansker.pdf

 

4 Opplæring av pårørende

Det å være pårørende kan være en krevende øvelse, og for noen er det belastende. En pårørende kan ikke ta vekk plagene fra den som er syk, samtidig opplever man kanskje å måtte være den sterke part. Pårørende kan bidra med viktig støtte og motivasjon i forhold til røykeslutt, rett medisinering, sunt kosthold og trening.

Pårørende ønsker ofte informasjon og innsikt i hvordan den syke har det, men vet ikke alltid hvor de skal skaffe seg informasjon. For mange pårørende er det fint å få muligheten til å snakke med andre i samme situasjon. Egne kursopplegg for pårørende kan gi økt kunnskap og forståelse.

Kilde: LHL Helse, Brosjyre fra 2012 «Å være pårørende til en lungesyk»

Pårørende til lungepasienter og pasientene opplever at det er vanskelig å formidle hvordan det er å leve med lite energi / fatigue og jeg får ofte høre at "dette burde familien vært med på". Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter (NFLE) har utarbeidet informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom.​

http://www.nfle.no/energibesp.php
Pårørende har også egne behov. Det er viktig at  pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.​

helsenorge.no sin side for pårørende