Fagnettverk for lungerehabilitering

Verktøykasse for lungerehabilitering 

Nettverk for lungerehabilitering har samlet og utarbeidet fagstoff til hjelp for helsepersonell i kommune elle andre steder som ønsker å bedre ivareta en lungepasients behov, eller vil lage et kunnskapsbasert kursopplegg for lungepasienter. Inspirert av australske Pulmonary rehab toolkit og svenske Kolwebben.

   Til verktøykassen.   

Fagside om rehabilitering etter Covid-19

Om lungerehabilitering

Lungerehabilitering reduserer symptomer, bedrer funksjon, gir pasienten større kontroll over egen tilstand og sparer samfunnet for store helsekostnader. Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt og tilpasset pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygge forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Behandlingen er en forskningsbasert tverrfaglig og sammensatt intervensjon for personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer som astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungekreft, lungetransplantasjon. 

Om nettverket

Formålet med nettverket er først og fremst å fremme kvaliteten på tilbudet til pasienter med lungesykdom innen helseregionen, og da spesielt gjennom kompetansetiltak rettet mot helsepersonell som jobber med rehabiliteringstilbud for denne brukergruppen.

I perioden 2017-2019 har nettverket under ledelse av Martijn Spruit* valgt tester og spørreskjema som er egnet til å måle de viktigste sidene ved funksjon og livskvalitet for lungesyke.

Bildet viser PROMIS, HADS, 6MW, CAT, mMRC, EQ-5D og PSFS

De valgte verktøyene. ISWT har vi senere gått bort fra, og PROMIS er lagt til som alternativ til HADS, som er lisensbelagt. Nærmere beskrivelse av skjema og tester i Verktøykasse - kartlegging.

* Martijn Spruit, professor ved Maastricht University, Nederland og Hasselt University, Belgia, og leder av forskningsteamet "Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering" på CIRO, Nederland. 

Prioriteringer for nettverket

Prioriteringer for lungenettverket

Felles oppgaver

Felles oppgaver for fagnettverkene

Rehabiliteringstilbud til pasienter med lungesykdommer


Forskning

Revidert definisjon av lungerehabilitering (PDF)

Effekten av lungerehabilitering

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

LHL-klinikkene tilbyr kurs og seminarer for helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten Les mer om KOLS på Helsenorge.no

Retningslinjer

Nasjonale faglige retninglinjer for KOLS

Britiske retningslinjer for lungerehabiliteringInternasjonale retningslinjer for lungerehabiliteringDanske retningslinjer for rehabilitering av pasienter med KOLS

Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (Helsedirektoratet)Luftveier – langtidsbehandling med oksygen (LTOT) for voksne pasienter

Kols egenbehandlingsplan

Medlemmer

 • Ane Gram Dæhlen, Ahus       
 • Anita Grongstad, LHL-klinikkene
 • Anikken Clausen, Fredrikstad kommune
 • Arild Strandbråten, Hokksund Rehabiliteringssenter
 • Birgitte Vabo, Kristiansand kommune
 • Brit Øverland,  RKE, Sunnaas Sykehus HF
 • Charlotte Michelsen, OUS Ullevål
 • Elisabet Hellem, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Elisabeth Idås, Sykehuset Vestfold, SiV Tønsberg
 • Else Hoft, RKE Sunnaas Sykehus
 • Gunnar Einvik, lungeavdelingen Ahus
 • Hanne Rosseland Kvåle, Ahus
 • Hanne Søgnen, Ahus 
 • Hanne Fjäll Larssen, styret NSF, Sykehuset Østfold
 • Hilde Sofie Hamre, Brukerrepresentant Astma- og allergiforbundet
 • Ida Cathrine Edvardsen, Sykehuset Innlandet, Granheim lungesykehus
 • Ingvil Berger, OUS, Ullevål, Lungepoliklinikken
 • Jenny Hammar, Nittedal kommune
 • Kari Wiegaard, Sykehuset Innlandet, Granheim lungesykehus
 • Karianne Spetaas Henriksen, LHL-klinikkene Glittre
 • KAthrine Grønberg, Fredrikstad kommune
 • Laila Vatn, Ringen rehabilitering
 • Liv Chirchirillo, Ahus
 • Marit Fønstelien, OUS Ullevål
 • Morten Rønning, Ringen rehabilitering
 • Rita Andersen, Brukerrepresentant, Brukerutvalget HSØ/LHL, Sykehuset Telemark, Betanien Hospital
 • Siri Margrethe Larsen, Sørlandet sykehus, Lungemedisinsk dagsenter (LMD)
 • Siri Kolflaath, Unicare Hokksund
 • Sofia Løseth, OUS Ullevål
 • Thea Rebecca Eigestad, Kristiansand kommune
 • Ulla Pedersen, LHL-klinikkene Glittre 


Fant du det du lette etter?