HELSENORGE
Logo fagnetttverk kreftrehabilitering

Fagnettverk for kreftrehabilitering

Om fagnettverk for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst

Nettverket ble opprettet for å knytte sammen kompetansen som finnes i regionens helseforetak, private institusjoner og utdanningsinstitusjoner som tilbyr kreftrehabilitering, og formidle kunnskapsbasert kompetanse til alle i nettverket. 

Kreftforeningen, gjennom sine brukerrepresentanter, og det nasjonale nettverket for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering, som er forankret i Kreftforeningen, er viktige samarbeidspartnere for fagnettverket. 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation fra Nyborg i Danmark ledet i 2019-2020 nettverket. REHPA er Danmarks nasjonale kompetansesenter for rehabilitering og palliasjon. De driver med utstrakt kartlegging, forskning og formidling av kunnskap om kreftrehabilitering og andre livstruende sykdommer.

Om nettverkets arbeid under REHPA's ledelse

Prioriteringer og fagutvikling

  • Kompetansedeling med kommunene
  • Kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten
  • Implementere føringer i pakkeforløp hjem
  • Jobbe med tester og skjema  som brukes til å måle effekten av rehabilitering
  • Holde oversikt over spisskompetansen som finnes i nettverket på ulike områder, på klinikk-, institusjons- og spesialistnivå

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Møter og samlinger

Vi forsøker å lytte til medlemmene og belyse aktuelle temaer som er høyt på dagsorden i feltet, og som er relevant innen kreftrehabilitering. Vi tilstreber å gjennomføre minimum to fysiske møter per år, samt digitale etter behov. Møteplanen oppdateres her, samt ved innkalling til medlemmene.

Møteplan for 2023 (oppdateres fortløpende):

  • 3. mai: fysisk samling (Vitensenteret Oslo)

Medlemmer og kontakt

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner.

Kontaktperson RKR: Stein Arne Rimehaug

Om kreftrehabilitering

Flere rammes av kreftsykdommer. Mange sliter med kompliserende effekter av kreft og kreftbehandlingen. Kreftrehabilitering innbefatter tiltak innen fysisk funksjon, ernæring og psykososial støtte. Målsettingen til nettverket er å styrke tilbudet innen kreftrehabilitering for å bedre pasientenes livskvalitet, uavhengig av hvor pasienten bor.

Nyttige lenker

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp hjem (2021)

Leve med kreft (Nasjonal Kreftstrategi - 2018-2022)

Om fagnettverkene til RKR

Felles oppgaver for fagnettverkene til RKR

Fant du det du lette etter?