Fagnettverk for kreftrehabilitering

Om kreftrehabilitering

Flere rammes av kreftsykdommer og tallene øker mest i vår region. Dette understreker behovet for økt kreftrehabilitering, særlig i Helse Sør-Øst. Mange sliter med kompliserende effekter av kreft og kreftbehandlingen. For å få til god og helhetlig pasientbehandling, må vi i fremtiden også ha fokus på rehabilitering, både under og etter pågående behandling. Kreftrehabilitering innbefatter tiltak innen fysisk funksjon, ernæring og psykososial støtte. Målsettingen til nettverket er å øke tilbudet på kreftrehabilitering for å bedre pasientenes livskvalitet.

Om nettverket

Helse Sør-Øst har definert kreftsykdommer som et av de viktigste feltene innenfor rehabilitering. Deltakerne i nettverket er håndplukket fra hele helseregionen og representerer bredden i kreftrehabilitering, et helseområde med en urovekkende økning av pasienter med behov for rehabilitering.

Intensjonen er å knytte sammen kompetansen som finnes i de mange helseforetak, private institusjoner og utdanningsinstitusjoner som tilbyr kreftrehabilitering, og formidle kunnskapsbasert kompetanse til alle i nettverket. Kreftforeningen, gjennom sine brukerrepresentanter, og det nasjonale nettverket for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering, som er forankret i Kreftforeningen, vil være viktige samarbeidspartnere for fagnettverket. 

Torhild Birkeland, leder nettverket for kreftrehabilitering.

Prioriteringer for nettverket

 • Definere begrepet Kreftrehabilitering
 • Vurdere behovet for kompetanseoverføring til kommunene (invitere samarbeidsorganer i kommunene til dialog og samarbeid)
 • Kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten
 • Integrere kreftrehabilitering inn i nasjonale handlingsplaner
 • Lage oversikt over måleverktøy og instrumenter og hva de brukes til
 • Utforme oversikt over spisskompetansen som finnes i nettverket på ulike områder, på klinikk-, institusjons- og spesialistnivå
 • Utforme kravspesifikasjon på hva de ulike institusjoner som tilbyr kreftrehabilitering må ha av kompetanse
 • Pasienttilfredshetsmålinger - utforme spørsmål og dele resultater
 • Vurdere ICF som utgangspunkt for funksjonsmåling

Felles oppgaver

Fagnettverkenes felles oppgaver

Kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst

I WikiRehab finner du en oversikt over kreftreftrehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Utdanning relevant for helse og rehabilitering 

Retningslinjer og pakkeforløp

Pakkeforløp for kreft

Medlemmer

 • Anne Cathrine Heggheim, Steffensrud Rehabiliteringssenter
 • Anne Gjertine Heli-Haugestøl, OUS
 • Anne-Gun Agledal, Drammen kommune
 • Astrid Cecilie Moe Salvesen, Sørlandets Rehabiliteringssenter
 • Brita Teigen Rognli, Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet
 • Cathrine Engesveen, Jeløy Kurbad
 • Elisabeth Nybø, Catosenteret
 • Erna Hogrenning, Brukerrepresentant, HSØ
 • Grainne Thorkildsen, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
 • Gunilla Thorstensen, OUS, Radiumhospitalet og Ullevål
 • Guro Smedshaug, OUS/Helsedirektoratet
 • Inger-Lise Lie Syvertsen, RKE, Sunnaas sykehus
 • Iren Ekvold, Sykehuset Østfold, Moss
 • Iris Øien, Landaasen rehabiliteringssenter
 • Kirsti Bjune, Sunnaas sykehus
 • Lene Thorsen, OUS, Radiumhospitalet
 • Nataskja-Elena Lie, HiOA, Institutt for fysioterapi
 • Oddfrid Nesse, Oslo kommune
 • Rigmor Fjeldstad, LHL-klinikkene, Glittre
 • Thale Øfsteng, Ringen rehabiliteringssenter
 • Tone Hansen, Brukerrepresentant, Blodkreftforeningen
 • Trine Arvidsen, Bærum Kommune

Flere nyheter

 • 13.12.2018
  Psykososiale tiltak ved kreft

  To meta-analyser, ulikt resultat?

 • 23.03.2018
  Effekten av kreftrehabilitering

  Det er mange ulike typer tiltak som utgjør helheten i kreftrehabilitering. For å finne ut hva som har effekt, må delelementer studeres hver for seg. POLARIS- prosjektet har tatt den store jobber med å innhente originaldata fra studier fra h...

 • 29.11.2017
  Milepæler for Kreftrehabiliteringsnettverket i 2017

  Nettverksleder Torhild Birkeland i nettverket for Kreftrehabilitering takker for seg, og kan se tilbake på viktige milepæler som nettverket har oppnådd. 

 • 30.06.2017
  Håpets bygg åpnet på Aker

  En milepæl er nådd med åpningen av nytt Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Initiativtaker er Torhild Birkeland med hjelp og støtte fra fagnettverket for kreftrehabilitering. 

 • 28.03.2017
  Kreftrehabilitering - et forsømt område

  Håvard Aagesen har nylig utgitt boken «Ingenmannsland». Det er en viktig bok. Den setter ord på det som tusenvis av kreftpasienter opplever i større eller mindre grad. Helbredet for kreft, ikke lenger syk, men heller ikke frisk.

 • 21.03.2017
  Derfor er fagnettverk viktig

  Jeg er med i fagnettverket for å sette søkelys på kreftrehabilitering fra et brukerperspektiv, og på den måten være en endringsagent.

 • 26.01.2017
  Kreftrehabiliteringssenteret ved Aker nærmere realisering

  Øverst på agendaen til Nettverket for kreftrehabilitering i Helse Sør-Øst er realiseringen av et Kreftrehabiliteringssenter ved Aker helsearena. Nettverksleder Torhild Birkeland lanserte kongstanken og jobber nå iherdig, sammen med nettverk...

 • 27.10.2016
  Kunnskapsoppsummering om kreftrehabilitering

  Arbeidet med kunnskapsoppsummering av effektforskning innen kreftrehabilitering er godt i gang.

 • 27.10.2016
  Kunnskapen samlet på KreftREHAB 2015 i Trondheim

  Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering arrangerte todagers fagseminar om kreftrehabilitering i regi av Kreftforeningen og LHL-klinikkene Røros.

 • 27.10.2016
  Høstmøte i kreftnettverket

  Nettverksleder Torhild Birkeland med kritisk blikk på pakkeforløpene for kreft

 • 27.10.2016
  Fagnettverk for kreftrehabilitering med klare visjoner

  Kreft er et helseområde med urovekkende stor økning av pasienter med behov for rehabilitering. Dermed skulle visjon og ambisjon være satt. EGNE ARRANGEMENTER

Februar

NASJONALE ARRANGEMENTER

April

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.