HELSENORGE

Om fagnettverk for hjerterehabilitering

Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst.

​Priorieringer for nettverket

Fagnettverk for tidlig rehabilitering har følgende overordnede mål:

  • Bidra til å etablere et tverrfaglig felles fagmiljø i regionen
  • Ha oversikt over fagfeltet og hvilke faglige utfordringer fagmiljøet opplever
  • Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet i regionen
  • Identifisere områder med kunnskapsmangel med tanke på fagutvikling og forskning

Innenfor disse rammene bestemmer de som er deltakere i nettverket selv hva de ønsker å fokusere på.

Medlemmer

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak i Helse Sør-Øst, i tillegg til brukerrepresentanter.

Møter i nettverket

Fagnettverket planlegger å gjennomføre 2-3 møter per år, hvorav ett av disse vil være fysisk heldagsmøte,

Om fagnettverkene til RKR

RKR driver fem regionale fagnettverk innen rehabilitering; tidlig rehabilitering, kreft, lunge, hjerte og hjerneskaderehabilitering, med medlemmer fra sykehus, rehabiliteringssentre og kommuner som har den typen tilbud, samt representanter for brukere og forskning

Om fagnettverkene til RKR

Kontakt

Julia Aneth Mbalilaki

Fant du det du lette etter?