Helsenorge

Fagnettverk for hjerterehabilitering

Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst

​Om hjerterehabilitering

Rehabilitering av hjertepasienter bygger på en helhetlig forståelse, hvor ulike komponenter virker sammen. Hjerterehabilitering er et lagarbeid, hvor ulike profesjoner har sine roller.

Målgruppene for rehabilitering til pasienter med hjertesykdommer omfatter blant annet pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner (f eks bypass- og klaffeoperasjon), pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og rytmeforstyrrelser, samt hjertetransplanterte.

Rehabiliteringstilbud hjertesykdommer Helse Sør-Øst

Om fagnettverk for hjerterehabilitering

Fagnettverket for hjerterehabilitering skal bidra til fagutvikling innenfor faget hjerterehabilitering, og er et nettverk for fagfolk i helse Sør-Øst.

Les mer om fagnettverket her

Fagutvikling for hjerterehabilitering

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.


Hjerteløftet LHL - fysisk aktivitet og trening
Rehabiliteringstilbud Helse Sør-ØstEuropeiske guidelines - cardiac rehabilitation

Fant du det du lette etter?