Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Om hjerneskaderehabilitering

Hjerneskaderehabilitering favner en rekke ulike diagnoser. Fellesnevneren er at skaden eller sykdommen har medført varig skade på hjernevevet. De vanligste typene hjerneskade er hjerneslag og traumatisk hjerneskade (hodeskader), men mange pasienter kommer til rehabilitering for skader påført av hjernesvulst, infeksjoner (enchefallit), forgiftninger (for eksempel løsemiddelskade) eller nedsatt oksygentilførsel (ved hjertestans eller store blødninger). Mens den medisinske behandlingen ved slike tilstander er diagnosespesifikk, vil ofte rehabiliteringen i større grad fokusere på funksjonsutfall som gjelder på tvers av diagnosene.

Rehabilitering av motoriske vansker er mange steder et etablert tilbud, mens det først de 10-15 siste årene er blitt utviklet behandlingstilbud rettet spesifikt mot kognitive vansker. Personer med ervervet hjerneskade vil ofte, og særlig i den første fasen etter skaden, ha behov for et helhetlig behandlingstilbud som er i stand til å fange opp og behandle skaderelaterte utfordringer innen et bredt spekter av livets domener. Utover i et rehabiliteringsforløp vil fokus kunne gradvis dreies over mot rehabiliteringstiltak rettet mot avgrensede problemområder. Dette gjelder i mindre grad for pasienter med omfattende skader som gjerne kan ha behov for et omfangsrikt og helhetlig behandlingstilbud ut livet.

Les mer om hjerneskade på Helsenorge.no

Om nettverket

"Det viktigste med fagnettverket er at deltakerne kan utvikle seg faglig, få mer selvtillit, kunnskap og ferdigheter, slik at de blir gode "endringsagenter". Medlemmene deler retningslinjer med hverandre, lærer hvordan implementere forskning og innovasjon, får prosjekterfaring og utvikler informasjon til pasienter og andre fagfolk. Disse aktivitetene bidrar til å utvikle både deltakerne selv og hele nettverket. Dette fremmer en likeverdig kvalitet av rehabiliteringstilbudet i helseregionen."

Andrew Bateman

Prioriteringer for nettverket

Prioriteringer for hjerneskadenettverket

Felles oppgaver

Fagnettverkenes felles oppgaver

Hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst

I WikiRehab finner du en oversikt over tilbudet på hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst

Fagutvikling

Fagutvikling er viktig for å få kvalitet inn i rehabiliteringen. Det omfatter koordinering, oppfølging og implementering av ny kunnskap. 

Fagutvikling er en langsiktig prosess som krever et miljø for gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling. Våre fagnettverk har som målsetting å skape et slikt miljø, som arbeider bredt og kontinuerlig med fagutvikling, og på den måten opparbeide en kollektiv kompetanse i feltet.

Retningslinjer

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Medlemmer

Nettverket er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud innen hjernerehabilitering i Helse Sør-Øst, i tillegg til representanter fra kommuner og brukerorganisasjoner. 

 • Ardian Haziraj, Høyenhall Helse og Rehabilitering
 • Brit Øverland RKE, Sunnaas sykehus
 • Christine Walther Fjeldvik, Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering
 • Frank Becker, Sunnaas sykehus
 • Gunhild Nesset Bærum kommune
 • Hege Prag Øra, Sunnaas sykehus
 • Inga Rønningen, Sykehuset Innlandet
 • Ingvild Akeren, Unicare Fram
 • Jan Stubberud, Sunnaas sykehus
 • Janne Evensen, Sykehuset Innlandet
 • Janne Kathrin Larsen, Larvik kommune
 • Kari Melby Brukerrepresentant HSØ
 • Kjersti Træland Hanssen, Ahus HF
 • Kristina Schmidt Pedersen, Larvik kommune
 • Lene Sandvik, Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering
 • Maria Kase-Berg, Jeløy Kurbad
 • Marit Ewen, Sykehuset Telemark
 • Merete Larsson, Steffensrud Rehabiliteringssenter
 • Nina Almås, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
 • Nina McNeill, Sykehuset Telemark
 • Randi Aabol, Oslo universitetssykehus
 • Svein A. Berntsen, Sørlandet Sykehus
 • Unni Sveen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Vigdis Espolin Rosenberg, Sykehuset i Vestfold

Nyheter

 • 01.05.2019
  Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering

  ACRM Brain Injury Special Interest Group har publisert en systematisk kunnskapsoversikt som gir en oppdatering på effekten av kognitiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade (TBI) og hjerneslag.

 • 01.05.2019
  Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

  En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

 • 29.11.2017
  Review of 2017

  It has been a pleasure to work with the Nettverk this year!

 • 27.02.2017
  Is pride allowed in our achievements so far?

  Change management is complex topic! Since writing the blog last month, about our role as potential radical for change, I have been thinking about the perceived cost of change.

 • 11.01.2017
  Being a brain injury radical!

  Quality Improvement initiatives start with a  process of thinking that can be guided by a structured set of questions. 

 • 27.10.2016
  Ytre faktorer påvirker veien til aktive liv etter slag

  Hvilken rolle spiller faktorer i omgivelsene for at slagrammede raskere skal kunne ta opp igjen ønskede aktiviteter etter et slag?

 • 27.10.2016
  Vurdering av VR-dataspill som fremmer bevegelse hos slagrammede

  Mange mennesker som er rammet av slag har ofte vansker for å bevege en arm eller hånd. Bruk av dataspill kan gi effektiv trening og være et supplement til andre treningsmetoder.

 • 27.10.2016
  Virtual Reality i slagrehabilitering

  Det pågår mye forskning og utvikling på bruk av Virtual Reality i slagrehabilitering. Virtual Reality er bruk av dataspill som gjenskaper deler av virkeligheten og som plasserer personens egenaktivitet inn i spillet ved hjelp av bevegelsessensorer.

 • 27.10.2016
  Nye amerikanske retningslinjer for slagrehabilitering

  Retningslinjer for hva som er beste behandling innen et hvert helsefelt oppdateres jevnlig. Mens amerikanerne nylig har publisert retningslinjer for slagrehabilitering, venter vi i Norge spent på reviderte retningslinjer for dette feltet.

 • 27.10.2016
  Kronisk fatigue

  Studie viser at behandling av kronisk trettbarhet gir langsiktige fordeler

 • 27.10.2016
  Jo mer trening, desto bedre

  Tilleggsterapi i helgene reduserer lengden på rehabiliteringsoppholdet etter slag 

 • 27.10.2016
  Logopedbehandling av afasi etter slag

  Afasi etter hjerneslagpåvirker språkfunksjoner som å kunne uttrykke seg, forstå tale, lesing og skriving. Omtrent en tredel av de som får hjerneslag erfarerafasi.


EGNE ARRANGEMENTER

Februar
VI MINNER OM NETTVERKSSAMLING, 26. FEBRUAR på AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS), LØRENSKOG

NASJONALE ARRANGEMENTER

Februar

Mai

INTERNASJONALE ARRANGEMENTER

Mai

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.