HELSENORGE

Elæringskurset "Behov for rehabilitering"

Hva gir et individ forutsetninger for å kunne ha utbytte av rehabilitering?  Sunnaas tilbyr et eLæringskurs som hjelper deg forstå bedre hva det vil si å ha behov for rehabilitering.

illustrasjonsbilde - person som har tre veivalg

​Hensikten med eLæringskurset "Behov for rehabilitering"

Verktøyet skal hjelpe helsepersonell i sykehus og kommuner med å kartlegge behovet for rehabilitering og til å ta de riktige beslutningene i samråd med pasienten. Videre skal kurset hjelpe å sortere hvilke pasienter som vil ha størst utbytte av rehabilitering og veiledning om hvor det bør foregå.  (Lenke til selve kurset finner du nederst.)

Målgruppen for eLæringskurset

Hovedmålgruppen for kurset er sykepleiere, leger og andre faggrupper i regionale helseforetak og kommuner som skal ta stilling til enkeltindividers behov for rehabilitering.  Pasienter/pårørende kan dessuten ha utbytte ved å følge et tilpasset spor i kurset. Temaene er belyst på en interaktiv måte, godt illustrert med case-oppgaver og er tilgjengelig for ansatte i sykehus gjennom Helseforetakenes Læringsportal, og er også tilgjengelig på Internett for andre. Kurset er godkjent for områdene Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi, som meritterende med 1 time for spesialistenes etterutdanning. Ta kontakt med rkr@sunnaas.no for kursbevis. 

Bakgrunn

Stein Arne Rimehaug ved RKR gikk i samarbeid med fagpersoner i Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark gjennom tilgjengelige flytskjema, spørreskjema og artikler fra hele verden.

Konklusjonen ble at mange har forsøkt å finne terskelverdier og formler som kan forutsi hvem som vil ha best utbytte av rehabilitering, men ingen av disse er pålitelige nok til å nekte et individ sjansen til å prøve rehabilitering, og dermed finne ut om det er tegn til bedring.  Dette elæringskurset ble prosjektets sluttprodukt, og er tilgjengelig på sykehusenes Læringsportal, på Kompetansebroen.no (Ahus), i KS læringsportal for kommunene og Helse Nord sin rehabiliterings-kompetansetrapp.

Direktelenke til kurset i HSØ læringsportalen.-  versjon både for helsepersonell og for pasient/pårørende

Det finnes også en mer kommuneansatt-tilpasset versjon av kurset 
Fant du det du lette etter?