Rehabiliteringswebinar 2020 v/ Hilde Sørli og Stein Arne Rimehaug, Sunnaas Sykehus HF

Digital hjemmeoppfølging og gruppetrening– muligheter og begrensninger

Fredag 13. november 09.00-10.15, presenterer vi et webinar som tar for seg eksempler på hvordan Sunnaas Sykehus på Studio 99 treningspoliklinikk har løst utfordringen med gruppetrening over Norsk Helsenett video, for hjemmeboende pasienter i koronatiden. Vi viser blant annet en informativ film med Nora Funkqvist, idrettspedagog på Studio 99. Dessuten litt om totalløsninger for eRehabilitering på Sykehuset Vestfold-Kysthospitalet, LHL-sykehuset Gardermoen og Oppfølgingsenheten Frisk.

​Pandemien har gitt et skikkelig løft for bruk av videokonsultasjon i helsetjenesten. Hvordan kan vi bygge på disse erfaringene og ta det er skritt videre? «Normen» fra Datatilsynet viser vei, men setter også noen begrensninger.

  • Hvordan få til en mer helhetlig egenmestring og oppfølging
  • HVordan få til gruppedynamikk brukere imellom, også virtuelt?
  • Hvilke erfaringer er gjort med å samle flere digitale løsninger for dialog og informasjon i ett system? 

Hilde Sørli

Stein Arne Rimehaug

Teknisk info
Vi bruker programmet GoToWebinar til alle våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå.
Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Bruk linken du fikk på mail til å logge på webinaret. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret. Tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål muntlig også. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "rais hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene.

Meld deg på webinaret her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler. Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette! Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst?

Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?