HELSENORGE
Rehabiliteringswebinar 2020 v/ Hilde Sørli og Stein Arne Rimehaug, Sunnaas Sykehus HF

Digital hjemmeoppfølging og gruppetrening– muligheter og begrensninger

Fredag 13. november 2020 presenterte vi et webinar om virtuell gruppetrening og annen digital hjemmeoppfølging i rehabilitering. 

Vi fikk se i detalj hvordan Sunnaas Sykehus på Studio 99 treningspoliklinikk har løst utfordringen med gruppetrening over Norsk Helsenett video, for hjemmeboende pasienter i koronatiden. Vi viser blant annet en informativ film med Nora Funkqvist, idrettspedagog på Studio 99, Sunnaas sykehus. Dessuten litt om totalløsninger for eRehabilitering på Sykehuset Vestfold-Kysthospitalet, LHL-sykehuset Gardermoen og Oppfølgingsenheten Frisk.

Les mer og se video her:

 Videokonsultasjon for individer og grupper - Sunnaas sykehus

Pandemien har gitt et skikkelig løft for bruk av videokonsultasjon i helsetjenesten. Hvordan kan vi bygge på disse erfaringene og ta det er skritt videre? «Normen» fra Datatilsynet viser vei, men setter også noen begrensninger.

  • Hvordan få til en mer helhetlig egenmestring og oppfølging
  • Hvordan få til gruppedynamikk brukere imellom, også virtuelt?
  • Hvilke erfaringer er gjort med å samle flere digitale løsninger for dialog og informasjon i ett system? 

Hilde Sørli Hilde Sørli

Stein Arne Rimehaug Stein Arne RImehaug

Meld deg på webinaret her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler. Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette! Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst?

Hold av fredagene  i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?