HELSENORGE

Bruk av Bobath-metoden for behandling av slagpasienter

Flere systematiske oversikter fremholder at Bobath-metoden ikke er bedre enn andre tilnærmingsmetoder innen behandling av pasienter etter hjerneslag.

​Bobath metoden, eller NDT (Neuro Developmental Training), ble forlatt av mange på 90-tallet til fordel for funksjonell trening med opphav i Australia. 

​Bobath-konseptet har vært en av de tradisjonelle metodiske tilnærmingene innen hjerneslagsrehabilitering siden slutten av 1940-tallet. Behandlingen rettes mot et definert motorisk utfall eller funksjonssvikt med lav intensitet, med sterk betoning på bevegelseskvalitet. Det fortsetter å være en av de mest underviste og praktiserte behandlingsmetoder innen hjerneslagrehabilitering, selv om også tidligere kunnskapsoppsummeringer har avkreftet at Bobath-metoden gir effekt sammenlignet med andre behandlingsmetoder.

Bobath-konseptet har riktignok utviklet seg over tid, og tilhengerne har vist økende fleksibilitet i å trekke inn det positive fra andre metoder. Det er derfor ikke entydig hvilken utgave av Bobath/NDT som er brukt i studiene som er med i oppsummeringene. Vi anbefaler derfor å lese artiklene i sin helhet.

Kunnskapsoppsummeringer

En kunnskapsoppsummering fra 2019 (oppdatert 2020) tok for seg et stort antall studier som har sammenliknet Bobath mot funksjonell trening, samt også Bobath mot PNF, robot-trening og andre fysioterapimetoder, og har separat tatt for seg utfall som gangfunksjon, ADL, balanse og bevegelseskvalitet. 

​​Effectiveness of the Bobath concept in the treatment of stroke: a systematic review​

​Denne oppsummeringen antyder at ved å anvende høy intensitet med mange repetisjoner, med eller uten robot-hjelp, kan oppnås effekt i motorisk armfunksjon og gangfunksjon, mens det er vanskelig å finne grunnlag for å anbefale Bobath på noen områder ut fra nåværende nyere forskning.

Scrivener med flere (2020) konkluderer med at Bobath er «inferior to task-specific training», etter kritisk vurdering av 22 studier. 

Bobath therapy is inferior to task-specific training and not superior to otherinterventions in improving lower limb activities after stroke_fulltekst artikkel ​

​Eldre oppsummeringersstudier som tar for seg Bobath-metoden

Paci M. Physiotherapy based on the Bobath concept for adults with post-stroke hemiplegia: a review of effectiveness studies. J Rehabil Med. 2003;35:2–7

Luke C, Dodd KJ, Brock K. Outcomes of the Bobath concept on upper limb recovery following stroke

Kollen BJ, Lennon S, Lyons B, et al. The effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation: what is the evidence? Stroke. 2009;40:e89–e97​
Fant du det du lette etter?