Behov for rehabilitering (eLæringskurs)

Hensikten med eLæringsverktøyet "Behov for rehabilitering"

Verktøyet skal hjelpe helsepersonell i sykehus og kommuner med å kartlegge behovet for rehabilitering og til å ta de riktige beslutningene i samråd med pasienten. Videre skal kurset hjelpe å sortere hvilke pasienter som vil ha størst utbytte av rehabilitering og veiledning om hvor det bør foregå. 

Målgruppen eLæringsverktøyet

Hovedmålgruppen for kurset er sykepleiere og leger i regionale helseforetak og kommuner.  Pasienter/pårørende kan følge et tilpasset spor i kurset. Temaene er belyst på en interaktiv måte, godt illustrert med case-oppgaver og er tilgjengelig for ansatte i sykehus gjennom Helseforetakenes Læringsportal, og er også tilgjengelig på Internett til bruk i opplæring studenter og for alle som til daglig sender pasienter videre fra sykehus eller legekonsultasjon. Kurset er godkjent for områdene Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi, som meritterende med 1 time for spesialistenes etterutdanning. Ta kontakt med Stein Arne Rimehaug for kursbevis. 

Fant du det du lette etter?