HELSENORGE

Årsrapporter RKR

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering skal formidle kunnskap og kompetanse til fagmiljøer i hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner, og gjennom faglige nettverk stimulere til god fagutvikling.

Det leveres en utfyllende rapport om kompetansetjenestens virksomhet til det regionale helseforetaket hver år. Den kan leses her

Kompetansetjenestens virksomhet

Vi oppsummerer også årets aktiviteter gjennom våre egne årsrapporter. Disse finner du her. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker tilgang til tidligere årsrapporter

Forside Årsrapport 2021.jpg 

Årsrapport RKR 2020 

Årsrapport 2019  


 

Fant du det du lette etter?