Årsrapporter RKR

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering skal formidle kunnskap og kompetanse til fagmiljøer i hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner, og gjennom faglige nettverk stimulere til god fagutvikling.

​I våre årsrapporter kan du lese om våre aktiviteter i foregående år!

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Fant du det du lette etter?