Arrangementer

Konferanser og aktiviteter innen rehabilitering

Har dere aktiviteter dere ønsker å dele, send gjerne en e-post til rkr@sunnaas.no.

Nasjonale arrangementer


August
28. og 29. august, PROMiNET, metodekurs, Oslo Universitetssykehus, Sogn Arena
Forskningsmetoder for bruk av PROM i kliniske studier
Oktober
17. oktober, Forskningsseminar, Ekstrastiftelsen, Høygskolen i Oslo og Akershus

Samhandlingsreformen, helseløft eller helsebløff?  

November
8.november, De grunnleggende elementene i hjerterehabilitering, LHL-klinikkene Feiring 
9. november, Praktisk hjerterehabiliteringsseminar, LHL-klinikkene Feiring

9. november, Kunnskapsbasert praksis og innovasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus

INTERNASJONALE ARRANGEMENTER

Mai 2018 

28.-30 mai 2018, Nordic implementation conference on Evidence Based Practice, Copenhagen

Registrer Abstract allere nå!

Nordic implementation conference