HELSENORGE

Ingvild Ross Magnussen

Kommunikasjonsrådgiver

Bilde av Ingvild Ross Magnussen

Ingvild Ross Magnussen, Kommunikasjonsrådgiver

Interessefe​lt/erfaringsbakgrunn:

Jobbet i mange år med markedsføring og kommunikasjon innen ulike bransjer. Spesielt interessert i, og opptatt av rett kommunikasjon i rett kanal.

Ansvarsoppga​ver RKR:

Kommunikasjonsrådgiver med porteføljeansvar for Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Regional koordinerene enhet (RKE), med hovedansvar for kommunikasjonsarbeidet i begge enheter. Herunder blant annet nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og bidra til koordinert kommunikasjon og kompetansespredning.

Kont​aktinfo:

epost: ingvild.ross.magnussen@sunnaas.no​
Telefon: +47 918 35 974

Fant du det du lette etter?