HELSENORGE

Anne-Margrethe Linnestad

Rådgiver

Anne-Margrete Linnestad

Rådgiver og ergoterapispesialist i somatisk helse

Viderutdanning ​​som kulturveileder og innen flerkulturell fagkompetanse. Master i interdisiplinær helseforskning, MPhil.

Interessefelt/erfaringsbakgrunn

Jobbet med spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på Sunnaas sykehus siden 1994. Har klinisk erfaring innen ryggmargsskade og ervervet hjerneskade. Har også jobbet i ambulant rehabiliteringsteam samt ved lærings- og mestringssenter, kompetanseenheten og i forskningsavdelingen.

Interessefelt: Kognitiv rehabilitering barn og voksne, Tverrfaglig samarbeid, minoritetshelse, målarbeid i rehabilitering, helsekompetanse, kunnskapsformidling og - implementering

Ansvarsoppgaver RKR

Kunnskapsformidling og kunnskapsimplementering. Koordinere, planlegge og drifte RKRs fagnettverk, kurs og konferanser med særlig vekt på Rehabiliteringskonferansen og hjerneskadenettverket.

Kontaktinfo

epost: anne.linnestad(alfakrøll)sunnaas.no

Telefon: +47 959 71 712

 

Fant du det du lette etter?