Alt om oss

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering skal bidra til å gjøre gapet mellom forskning og praksis mindre, gjennom blant annet å oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning, dele god klinisk praksis, og mest av alt skape møteplasser.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Vår oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. RKR drives av Sunnaas sykehus HF og er - sammen med Regional koordinerende enhet (RKE) - organisert i sykehusets avdeling for samhandling og internasjonal aktivitet.

Slik fremmer vi kunnskap og kompetanse

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering for regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst

Følg oss på sosiale medier

RKR Facebookside

Facebooknettverk for kreftrehabilitering

Facebooknettverk for lungerehabilitering

Facebooknettverk for hjerneskaderehabilitering

Wikirehab

 

 

 

Ansatte

Fant du det du lette etter?