HELSENORGE

ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold

ABC-skjemaet er basert på lang erfaring i å vurdere videre rehabiliteringstiltak i ulike deler av rehabiliteringsforløpet, og er ment som et hjelpemiddel for klinikere for å vurdere hvilken type rehabilitering som passer hver enkelt pasient. Rehabilitering starter allerede når pasienten ankommer sykehus, og det er sentralt å tidlig kunne si noe om hvilket type rehabiliteringstilbud pasienter behøver videre.

​Skjemaet 'ABC sjekkliste'

Utarbeidet ved Sykehuset Telemark, og gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt. I bruk både etter hjerneslag, ved Covid-19 og andre pasientgrupper.

ABC sjekkliste skjema (nov 2020 versjon)Kort brukerveiledning til ABCFull brukermanual til ABCSykehuset Telemark, oppdaterte skjema og kontaktinfo

«Dette er et arbeidsverktøy for oss klinikere når vi går rundt på avdelinger på sykehusene», sier Ottar Berg som har ledet arbeidet med å utvikle skjemaet.

ABC-skjemaet er ment som beslutningsstøtte tidlig vurdering av pasientens rehabiliteringspotensiale, og for vurdering av hvilket nivå rehabiliteringen skal foregå. Skjemaets del A og B skal identifisere pasienter som har for lavt eller for høyt funksjonsnivå for spesialisert rehabilitering, mens del C har en ICF-basert vurdering av funksjonsnivå. Det betyr at skjemaet får en biopsykososial orientering ved at både organfunksjon, deltakelsesfunksjon og aktivitetsfunksjon tas med i vurderingen. Sum-skåre sier noe om hvordan og hvor rehabiliteringen bør skje videre.

«Skjemaet hjelper oss også å tydeliggjøre både for oss selv og andre hvilke vurderinger som ligger til grunn for avgjørelsene vi tar om pasienters rehabiliteringsforløp», tilføyer Ottar. På denne måten bidrar skjemaet også til økt pasientsikkerhet.

Ottar Berg står for det faglige innholdet i webinaret. Han er overlege ved rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Telemark HF, og er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

18. desember 2020 Rehabiliteringswebinar:

Målgruppe: Webinaret passer for dem som arbeider med å vurdere behovet for ulike rehabiliteringstiltak.

Teknisk info: Vi bruker programmet GoToWebinar til alle våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat PC. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå.
Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Bruk linken du fikk på mail til å logge på webinaret. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret. Tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål muntlig.

Meld deg på her

Informasjon om de ulike webinarene med tema, innhold og foredragsholdere vil presenteres i god tid før gjennomføring på våre hjemmesider, vår facebookside og i andre relevante kanaler. Ta gjerne kontakt med oss på RKR via mail, vår hjemmeside eller vår Facebookside dersom det er spørsmål knyttet til dette! Hva med å legge deres avdelingsmøter til ett eller flere av våre webinarer i høst?

Hold av fredagene denne høsten i kalenderen allerede nå!

Mvh oss i RKR
Siri, Stein Arne, Julia, Jenni, Mari og Ingvild

Fant du det du lette etter?