Hospitering hos lege

Hospitering

Fagpersoner og andre som ønsker å komme individuelt, eller i gruppe, er velkommen til å delta på Hospitering Sunnaas som gjennomføres fire ganger per år. To ganger i året er tema hjerneskade og to ganger i året er tema ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.

Målgruppe

  • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
  • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/behandlingsprogram relatert til tema.
  • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
  • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
  • Helsefag-, medisin- og logopedstudenter, helsearbeidere, andre fagfolk fra rehabiliteringsfeltet og alle som vil se hvordan vi jobber.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse på Hospitering Sunnaas koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
  • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Hospiteringsdager 2019

1. mars: VR-spill i rehabilitering
22. mars: Hjerneskade
10. mai: Ryggmargsskade
25. oktober: Hjerneskade
29. november: Ryggmargsskade

Kommende hospitering

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.