Hospitering hos lege

Hospitering

Er du interessert i rehabilitering og hvordan vi jobber på Sunnaas sykehus er du velkommen til å delta på Hospitering. Tema for hospitering som retter seg mot fagpersoner er VR-spill i rehabilitering, hjerneskade, ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper. I tillegg har vi en årlig hospitering spesielt rettet mot elever som vil lære mer om hvordan det er å jobbe med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Målgruppe

 • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
 • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/rehabiliteringsprogram relatert til tema.
 • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
 • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
 • Elever i helsefag.

Praktisk informasjon

 • Deltakelse på Hospitering Sunnaas koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
 • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Forbehold om endringer

Sykehuset forsetter å monitorere utviklingen av koronavirus nøye og planlagte arrangementer vil kunne avlyses på kort varsel.
Sunnaas sykehus anmoder alle deltakere om å bestille reise til arrangementet med avbestillingsforsikring.
Sunnaas sykehus ber alle deltakere til arrangementer om å være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 14 dager i tråd med folkehelseinstituttets anbefalinger.

Hospiteringsdager 2020

28. februar: VR-spill i rehabilitering (fulltegnet)
27. mars: Hjerneskade (AVLYST)
22. april: Elevhospitering (fulltegnet)
15. mai: Ryggmargsskade (AVLYST)
25. september: VR-spill i rehabilitering (AVLYST)
23. oktober: Hjerneskade (AVLYST)
27. november: Ryggmargsskade (AVLYST)

Med forbehold om endringer.

Kommende hospitering

 • Fredag 27.11.
  Hospitering ryggmargsskader

  Hospiteringen er for fagpersoner og har tema ryggmargsskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.

Fant du det du lette etter?