Hospitering hos lege

Hospitering

Er du interessert i rehabilitering og hvordan vi jobber på Sunnaas sykehus er du velkommen til å delta på Hospitering. Tema for hospitering som retter seg mot fagpersoner er VR-spill i rehabilitering, hjerneskade, ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper. I tillegg har vi en årlig hospitering spesielt rettet mot elever som vil lære mer om hvordan det er å jobbe med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Målgruppe

  • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
  • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/rehabiliteringsprogram relatert til tema.
  • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
  • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
  • Elever i helsefag.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse på Hospitering Sunnaas koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
  • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Hospiteringsdager 2019

1. mars: VR-spill i rehabilitering
22. mars: Hjerneskade
10. mai: Ryggmargsskade
6. september: VR-spill i rehabilitering
25. oktober: Hjerneskade
29. november: Ryggmargsskade
13. desember: VR-spill i rehabilitering

Hospiteringsdager 2020

28. februar: VR-spill i rehabilitering 
27. mars: Hjerneskade
22. april: Elevhospitering
15. mai: Ryggmargsskade
25. september: VR-spill i rehabilitering
23. oktober: Hjerneskade
27. november: Ryggmargsskade

Med forbehold om endringer.

Kommende hospitering

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.