Hospitering hos lege

Hospitering

Fagpersoner og andre som ønsker å komme individuelt, eller i gruppe, er velkommen til å delta på Hospitering Sunnas som gjennomføres fire ganger per år. To ganger i året er tema hjerneskade og to ganger i året er tema ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.

Målgruppe

  • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
  • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/behandlingsprogram relatert til tema.
  • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
  • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
  • Helsefag-, medisin- og logopedstudenter, helsearbeidere, andre fagfolk fra rehabiliteringsfeltet og alle som vil se hvordan vi jobber.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse på Hospitering Sunnas koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
  • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Hospiteringsdager 2017

10. februar: Ryggmargsskade
17. februar: VR-spill i rehabilitering
3. mars: Hjerneskade
28. april: VR-spill i rehabilitering
27. oktober: Hjerneskade
27. oktober: VR-spill i rehabilitering
1. desember: Ryggmargsskade

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.