Kognitiv rehabilitering

Anne-Margrethe Linnestad, fagansvarlig ergoterapeut og Line Sophie Eide, psykolog ved avdeling for kognitiv rehabilitering holder webinar i ReHabiliteringuka.

Webinaret ble holdt 24. oktober 2016.

Målet for mange pasienter med ervervet hjerneskade er å få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Under dette webinaret tar vi for oss prinsipper og tiltak i kognitiv rehabilitering.

På agendaen står

  • hjerneskade i et biopsykososialt perspektiv,
  • generelle rehabiliteringsprinsipper,
  • evidensbasert praksis,
  • rehabiliteringstiltak og behandling.
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.