Ernæringsvurdering av pasienter

Hanne Bjørg Slettahjell, klinisk ernæringsfysiolog ved Sunnaas sykehus holder webinar om ernæringsvurdering.

​Webinaret gjennomgår hvordan klinisk ernæringsfysiolog i samarbeid med øvrig helsepersonell som lege og sykepleier gjennomfører en ernæringsvurdering, hvilke data som trengs, hvordan de samles inn og hvorfor.

Temaer som blir tatt opp på webinaret:

  • Ernæringsscreening
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Kostregistrering og vekt
  • Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog
  • Kostanamnese
  • Beregning av behov
  • Ernæringsplan
  • Oppfølgning

Målgrupper:

Helsepersonell, men også pasienter og pårørende kan ha nytte av webinaret.

Webinaret ble sendt 1. juni 2017 kl. 12.00-12.30.