Webinar

​Webinar er en online presentasjon der foredragsholder viser presentasjon og prater direkte i kamera. Sendingene tar for seg temaer innen fagfeltet rehabilitering.

Som deltaker i webinaret har du mulighet til å sende inn spørsmål underveis til foredragsholder. Det holdes webinar ca. en gang i måneden. Følg med her for oversikt over kommende webinarer og for å se tidligere opptak.

Send inn spørsmål under sending til webinar@sunnaas.no. Har du andre innspill eller ønsker om tema så hører vi gjerne fra deg.

Webinarer