Kompetanse

Kurs og kompetanseutvikling

 • 01.12 fredag
  Hospitering ryggmargsskade

  Hospiteringen har tema ryggmargsskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.

 • 08.12 fredag
  Hospitering VR-lab

  Nysgjerrig på hvordan spillteknologi og robotikk har blitt en naturlig del av pasientbehandlingen ved Sunnaas Sykehus?

 • 10.04 tirsdag
  If you can't breathe, you can't function

  "Integrating cardiopulmonary and postural control strategies in pediatric and adult populations". Kurs for fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og andre faggrupper. Holdes av Mary Massery med flere.

 • 10.09 mandag
  Rehabiliteringskonferansen 2018

  Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus inviterer til den årlige regionale Rehabiliteringskonferansen, denne gangen i Kristiansand.