HELSENORGE
For næringslivet og ikke-helsefaglige studenter

Utfordringer vi ønsker løst

Her finner du oversikt over eksempler på utfordringer og problemstillinger fra ansatte eller pasienter som næringslivet eller ikke-helsefaglige studenter kan hjelpe til med å løse. 

​Hvis du ønsker å utføre et studie ved Sunnaas sykehus så ønsker vi at temaet er noe våre pasienter, ansatte eller driften kan dra nytte av. Vi har dessverre lite kapasitet for å tilrettelegge for egne tema.

Hvis du sitter på gode idéer som du tror vi trenger, så meld det gjerne i Induct sammen med en god beskrivelse av idéen. Resultater av studentarbeider må budsjetteres og vedtas før d​et kan virkeliggjøres, men vi ser at mange prosjekter kan realiseres selv med lite midler.

Meld din interesse i Induct

Her kan du laste ned en oversikt over utfordringer vi ønsker løst (pdf)

​Pasientenes egentreningsstasjon

Ung kvinne trener foran bærbar datamaskin

Foto: Shutterstock

Behov

Flere pasienter i Sunnaas sykehus har kapasitet til mer trening på kveld og i helger, men det er ingen til å instruere. Kan touchskjerm med enkle øvelser, kombinert med støttehåndtak / barrer plassert i korridor motivere til egentrening?
Hvilke øvelser kan benyttes, hvor skal utstyret plasseres, hvordan sikre tilstrekkelig sikring mot fall og vil noe slikt bli brukt?

Effekt

Mer trening hos motiverte pasienter.

Status og mulig tilnærming

Undersøke valg av øvelser med fysioterapeuter, plassering av utstyr med eiendom, sikkerhetsvurdering o.l. ved fysioterapeut, intervjue pasienter om erfaringer.
Kan passe for studenter innen produktdesign, gjerne sammen med helsefag: idrettspedagog, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Idehaver 

Charlotta Hamre, fagansvarlig fysioterapi

Hva skjer egentlig første dag i Sunnaas sykehus?

Kvinne som venter på et venteværelse

Foto: Shutterstock

​Behov

Pasienter som kommer til planlagte opphold i Sunnaas klager over å måtte vente mye og at de har lite informasjon om hva som foregår den første dagen. Ansatte på sin side forteller om stort/ ujevnt arbeidspress og lite forutsigbarhet.
Hvordan kan den første dagen i pasientens sykehusopphold tilrettelegges slik at arbeid
fordeles bedre og pasienter opplever tidsbruk som relevant?

Effekt

At pasienter får et godt førsteinntrykk av sykehus og tilbud. At ansatte også kjenner at de bruker tiden sin på best mulig måte.

Status og mulig tilnærming

Passer for studenter innen tjenestedesign, logistikk, teknologi, endringsledelse.

Idehaver

Linn Dejgaard , leder i avdeling for oppfølging av hjerneskader.

Kortreist mat

Kurv med frukt.

Foro: Shutterstock

Behov

Sykehusmat fyller krav til smak, utseende, presentasjon, ernæring og konsistens. Likevel
forteller noen pasienter at de ønsker seg større variasjon i måltidene. I dag leveres alt fra storkjøkken og varmes opp før servering. Hva om lokale tilbydere kunne levere mat i helgen, fortrinnsvis tilberedt med lokale matvarer?

Effekt

 • Økt matglede hos pasienter som er lenge ved sykehuset.
 • Økt samarbeid mellom sykehuset og lokale næringslivspartnere.

​Status og mulig tilnærming

Kan passe for studenter innen logistikk og varehandel, gjerne sammen med studenter innen ernæring og matproduksjon.

Idehaver

Ann Sissel Pettersen og Johannes Groh , interne tjenester og innkjøp.

"The Secret Garden"

En hage med blomster. Det går en sti gjennom hagen.

Foto: Shutterstock

Behov

Sunnaas har en storslått utsikt over land, hav og himmel, men noen ganger trengs natur mye tettere innpå, kanskje for å kunne skjerme seg. Å få sitte i ro med egne tårer og egne tanker, eller lene seg fortrolig til kjæresten.
Hvordan kan Sunnaas sykehus også tilby små utearealer, som etter litt tilpassing, kan egne seg som skjermede hjerterom?

Effekt

Økt bruk av utearealer for pasienter og pårørende, enten sammen eller hver for seg.

Status og mulig tilnærming

Utearealene er tilgjengelig året rundt for besiktigelse og forslag. Forslag til nye arealer
må være universelt utformet.
Kan passe for studenter innen landskapsdesign eller arkitektur.

Idehaver

Anne Karine Dihle , innovasjonsrådgiver

​Teknologi pasienter selv kan benytte

Mann i rullestol som bruker PC

Behov

I workshop med utvidet ledergruppe kom forslag om at pasienter i større grad bør kunne delta i/ overta delfunksjoner i bruk av teknologi under sitt sykehusopphold. Pasienter er etter utskrivelse forventet å fungere på linje med andre i en digital verden. Trening i digitale verktøy kan være en viktig utvikling av sykehusets rehabiliteringstilbud. Hvilke pasienter vil være aktuelle i oppstart, hvordan skal forhold legges til rette og hvilke tjenester bør de gjøre selv (etter evt. trening) ? Hva må i så fall endres hos ansattes oppgaver og forventninger? Trengs det nye tjenester?

Effekt

Motvirke digitalt utenforskap, muligens på sikt redusere ansattes arbeidsoppgaver.

Status og mulig tilnærming

Intervjue pasienter, klinisk personell, teknologer, LMS. Workshops for bruk av f.eks. HelseNorge.no.
Passer studenter innen tjenestedesign, pedagoger, UX-design o.l.

Idehaver

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver 

Rewilding

Skog og planter i urørt natur

Behov

«Vi har også flotte uteområder og vakre parker, men Sunnaas sykehus har urørte arealer! Det er helt unikt. Pass på dem i kommende byggefase!» fra sykehusleder fra Belgia i workshop vår 2022. 
Hvilke urørte områder ved sykehuset har vi, hva kan tilbakestilles/ rewilding, hvordan kan dette gjøres?

Effekt

Hva kan dette bety for pasienter og ansatte (biophilic kvalitet), for pollinerende insekter og for å redusere behov for plenklipping? 

Status og mulig tilærming

En utdyping av temaet, beskrivelse av muligheter, skisse av arealer og lignende.
Mulige studieretninger innen natur og utemiljø

Idehaver

David Brasfield, miljøleder, enhet for personal- og virksomhetsstyring

Sunnaas digitale museum

Maleri av mann som ror på Oslofjorden og kikker opp mot Sunnaas sykehus

Foto: Shutterstock

​Behov

Høsten 2024 skal Sunnaas sykehus feire 70 års jubileum og da skal også første skritt i vårt digitale museum innvies. Et digitalt museum består av mange elementer:
 • Digitalisere foto og legge til tekst
 • Podcast med intervju av pensjonerte historiefortellere
 • 3D fotografere gjenstander brukt i rehabilitering
 • Informasjonsplakater for digital omvisning (POI i Mazemap
 • SunnaasQuiz

Status og mulig tilnærming

Vi har bildemateriale og en "historiebok" frem til 2024. Det finnes fremdeles fortellerglade pensjonister med god hukommelse og vi ha en del fysiske gjenstander tilgjengelig. Dette kan passe for studenter innen kommunikasjon, kultur, formidling, design, bibliotek og lignende på ulike nivåer.

Idehaver

Ann Sissel Pettersen, prosjektleder Sunnaas digitale museum.

Ble det slik vi håpet?

Person som holder et nettbrett

Behov

Avdeling for oppfølgning utvikler en digital løsning for at pasienter i forkant av kontrollopphold kan melde ifra om egen helsestatus. Dette bør gi mer tilpasset opphold for pasienten, men det skaper samtidig annen måte å arbeide på for ansatte. Hvor fornøyde er pasienter og ansatte med en slik endring?

Effekt

Kartlegging kan vise områder som trenger forbedring. Erfaring benyttes videre i avdeling for funksjonsvurdering, som også ønsker en tilsvarende løsning.

Status og mulig tilnærming

Det finnes tilgjengelig materiale for prosess så langt, inkl. noe opptegnelser om hva som var før tiltak ble iverksatt. Spørreundersøkelser eller intervjuer til et utvalg pasienter og til mest involverte ansatte, samt en prosesskartlegging? 

Idehaver

Hege Teslo, avd.leder, avdeling for oppfølgning

Å ta på og av støttestrømpene selv

Støttestrømpe som dekker hele benet

Behov

Mange pasienter etter hjerneslag må ta i bruk støttestrømper (anti-trombose strømper) for å forebygge nye blodpropper og ødemer. Strømpene er svært trange og nesten umulig å få på og av selv. På sykehus kan påkledninghjelp komme raskt, mens hjemme må man vente på pårørende eller kommunens hjemmesykepleie. Kan teknologi gi selvstendighet?

Effekter

 • Økt selvhjulpenhet hos pasient
 • Redusert behov for offentlig helsetjeneste

Status og mulig tilnærming

 • Erfaring og observasjon av pasient(er)
 • Erfaringer og demonstrasjon av sykepleier/ hjemmesykepleie
 • Helseteknologi, produktdesign

Idehaver/forankring

Anne Kraby/Kristin Sundelius, fag- og systemansvarlig sykepleier

Hvordan formidle fallrisiko til pasienter og pårørende? 

Piktogram av mann som faller

Behov

Pasient falt på toalettet med pårørende på naborom. Dette til tross for at pasient og pårørende nylig var blitt informert av sykehuspersonell om fare for fall. Pasienten har nedsatt innsikt i egne begrensninger og han har betydelige språkproblemer, både å forstå og å uttale seg. Pårørende har ikke norsk som hovedspråk. 
Pårørende burde ikke latt sin kjære gå alene på toalettet Kan det skyldes at hun ikke hadde forstått personalets informasjon?

Effekter

 • At informasjon om fallfare forstås av alle.
 • At fall forhindres.

Status og mulig tilnærming

 • Sykehuset har en rutine for informasjon til pasient og pårørende om risiko for fall.
 • Pasientsikkerhetsutvalget skal ha tilbakemelding innen 2022.
 • Tjenestedesign, UX-design, film/ media eller annet

Idehaver/forankring

Åste H. Schjølberg, kvalitetsrådgiver

Hvordan få med seg alt?

Lege med verneutstyr som kikker på en PC skjerm.

Foto: Shutterstock

Behov

Ansatte klinikere bærer laptop, jobbtelefon, kanskje også privat mobiltelefon eller
vakttelefon med i sin arbeidshverdag. Det er mye å bære på og utstyret representerer en hygienisk utfordring. Kan en ny type desinfiserende tekstil benyttes i ansattes frakkelommer eller en helt ny bæreveske utvikles? Eller noe helt annet

Effekt

 • Bedre arbeidsforhold for mobile klinikere med digitale verktøy
 • Redusert smittefare
 • Utfordringen er kjent i alle landets sykehus

Status og mulig tilnærming

Tekstiler med desinfiserende effekt er ikke kjent og heller ikke attraktive bærevesker som fyller krav til hygiene. Oppgaven kan være aktuell for studenter innen produktdesign og tjenestedesign.

Idehaver

Kathi Sørvig , klinikksjef

Rommet er ledig (men det ser du ikke)

En parkeringskjeller med lys over parkeringsplasser som angir om plassen er ledig eller ikke.

Foto: Shutterstock

Behov

Du får en telefon og ønsker ikke forstyrre kollegaer og går ut i korridoren hvor det er tilgang på mindre møterom, men hvilket er ledig? Det er ikke vindu i dørene, og ingen bruker "opptatt ledig" skilt, så du må banke på og forsiktig se inn. Tiden går og du forstyrrer sannsynligvis noen før du finner en skjermet plass.

Effekt

Tidsbesparende for den enkelt medarbeider og mindre forstyrrende for alle om man
raskt går til ledig rom. Erfaringer fra et lite prosjekt vil være viktig for sykehusets kommende ombygginger av kontorlokaler.

Status og mulig tilnærming

Det finnes teknologiske løsninger i dag, men disse synes mer omfattende og knyttet til
bookingsystem. Kan dette gjøres enklere, a la røde og grønne lys i parkeringshus for biler? Kan passe for BA studenter innen informatikk, teknologi, sporing eller tilsvarende.

Idehaver

Anne Karine Dihle, innovasjonsrådgiver

Godt naboskap i bærekraftige omgivelser

Kvinne som går på en sti i en skog.

Foto: Shutterstock

Behov

Sunnaas sykehus er et landemerke på Nesodden og er godt kjent langt utenfor kommunens grenser. Ikke bare det medisinskfaglige blir satt pris på, men også uteområdene; utsikten, treningsstier og arealer for uterehabilitering. Sammen med Nesodden kommune utbedres nå salamanderdammen.

Sykehusets naboer og andre Nesodden beboere ser vi også langs stier gjennom
sykehusområdet, men det er ingen interaksjon eller sosiale arenaer for å møtes. Hva kan være gode klima og miljøvennlige uteområder for pasienter, ansatte og naboer?

Effekt

Økt bruk av Sunnaas uteområde vil glede pasienter som kan delta ute, det kan glede
pasienter som får mer aktivitet å se på gjennom vinduene og et universelt utformet
uteområde for aktivitet og sosiale møteplasser vil også kunne glede naboer og sykehusets ansatte.
Innspill til forbedringer vil være av verdi for kommende utbygging ved sykehuset.

Status og mulig tilnærming

Uteområdene ved sykehuset er offentlig tilgjengelig.
Oppgaver knyttet til utearealer, tilrettelegging og rewilding vi kunne passe for studenter innen landskapsarkitektur, arkitektur, landskapsvern og lignende.

Idehaver

Siri Leteng , rådgiver HMS

Datasimulere pasientinntak

Hender som holder et hologram som viser et hjerte med pulsrytme.

Foto: Shutterstock

Behov

Flere pasienter i Sunnaas sykehus har kapasitet til mer trening på kveld og i helger, men det er ingen til å instruere . Kan touchskjerm med enkle øvelser, kombinert med støttehåndtak / barrer motivere til egentrening? Kan det hjelpe våre inntakskoordinatorer planlegge ferieavvikling?

Hvilke øvelser kan benyttes, hvor skal utstyret plasseres, hvordan sikre tilstrekkelig sikring mot fall vil noe slikt bli brukt?

Effekt

Mer trening hos motiverte pasienter. 

Status og mulig tilnærming

Undersøke valg av øvelser med fysioterapeuter, samarbeide med eiendom om plassering av utstyr, gjøre sikkerhetsvurdering, intervjue pasienter om erfaringer osv. ​

Kan passe for studenter innen produktdesign, gjerne sammen med helsefag: idrettspedagog, fysioterapeut eller ergotera​peut.​

Idehaver

Charlotta Hamre, fagansvarlig fysioterapi

Pasientinntak og logistikk

Kvinne som fyller ut skjema.

Foto: Shutterstock

​Behov

Når en pasient legges inn til et planlagt besøk i sykehuset er det mye som skal på plass og det er mange som er involvert. Noen ganger lykkes vi ikke så godt som vi ønsker i forberedelsene og pasienter kan oppleve forsinkelser eller at utstyr ikke er på plass. Det dreier seg om riktig rom til pasienten ut fra diagnose og oppholdskategori , oppmøtetidspunkt skal passe til legenes arbeidsplan, beskjeder skal gis til pleietjenesten om spesielle hjelpemidler eller til kjøkkenet ved diettbehov. Å få god oversikt over kompleksiteten i inntak kan være første skritt for å forbedre våre rutiner.

Vi trenger en kartlegging og visuell fremstilling av de handlinger som utføres i dag, av hvem og med hvilket system. Hvor er dobbeltarbeid og flaskehalser? Er det nye måter å
bruke eksisterende system på eller trengs utvikling av nytt? Er det noe vi gjør dobbelt som kan tas bort?

Effekt

Mindre tid på administrasjon, bedre forberedt mottak for pasienten.

Status og mulig tilnærming

Studenter innen tjenestedesign, kanskje systemisk tenkning vil være aktuelle for en slik
oppgave. Antagelig også studenter innen logistikk, endringsledelse andre som arbeider med flyt ved komplekse og sammensatte tjenester.

Idehaver

Cecilie Hamnes, avdelingsleder for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste.


Informasjonsreisen for pasienter før de møter på sykehuset

Figur med streker og spørsmålstegn rundt hodet.

Foto: Shutterstock

​Behov​

Sunnaas sykehus har både poliklinikk og innlagte pasienter. Vi trenger hjelp til å kartlegge informasjonsreisen og -behovet pasientene har, før de skal møte opp hos oss. Vi ønsker å kvalitetssikre informasjonen og lage strømlinjet rutiner. Hva trenger pasienter å vite før de kommer til innleggelse, hva trenger avdelingen å vite og er dette kommunikasjon som helt eller delvis kan egne seg digitalt? Og hvilken informasjon skal pasienter motta i hvilken kanal? ​

Effekt  ​

 • Overordnet får pasientene en bedre brukeropplevelse.  ​
 • Pasienten får riktig informasjon til riktig tid og det kan redusere behov for gjentatt kontakt. ​
 • Reduserer usikkerhet om pasienten har fått informasjonen hen skal ha. ​
 • Økt kvalitet ved like rutiner.  ​
 • Ikke personavhengig om hvilken informasjon man får og kvaliteten av denne. For eksempel ved ferieavvikling osv.  ​

Status og mulig tilnærming  ​

Sykehuset har kartlagt noen prosesser tidligere, vi har skriftlige rutiner, sjekklister og overordnede føringer. I tillegg har vi tilgang på både medarbeidere og pasienter. Kartlegging av pasienters informasjonsbehov kan for eksempel gjennomføres med individuelle intervju. Ansatte kan delta i workshops o.l.  ​

Oppgaven kan passe studenter innen tjenestedesign, design thinking, kvalitets- eller endringsledelse.  ​

Idehaver  ​

Ingvild Tormodsdotter Nes, kvalitetsrådgiver​

​Meld din interesse: sunnaas.induct.no/public​​ 


Fant du det du lette etter?