For ikke-medisinskfaglige studenter

Forslag til studentoppgaver

Her finner du en oversikt over utfordringer og problemstillinger fra ansatte eller pasienter som de ønsker at studenter kan hjelpe til med.

Eksemplene kan også være tips til utgangspunkt for et samarbeid mellom næringslivet og sykehuset.

​Hvis du ønsker å utføre et studie ved Sunnaas sykehus så ønsker vi at temaet er noe våre pasienter, ansatte eller driften kan dra nytte av. Vi har dessverre ikke kapasitet for å tilrettelegge for egne tema.

Hvis du sitter på gode idéer som du tror vi trenger, så meld det gjerne i Induct sammen med en god beskrivelse av idéen. Resultater av studentarbeider må budsjetteres og vedtas før det kan virkeliggjøres, men vi ser at mange prosjekter kan realiseres selv med lite midler.

Meld din interesse i Induct

Smitteavfall, komprimere

Behov

Utvikle «noe» som komprimerer smitteavfall sikkert og hensiktsmessig

Idéhaver

Jon Ivar Sørland, enhetsleder regional koordinerende enhet

Kort begrunnelse

Smitteavfall samles i spesialavfallsbokser som fylles tre fjerdedeler opp. Boksene og transporten er svært kostbar. Det er mye luft i smitteboksene. Kan smitteavfall komprimeres for å spare miljøet og redusere utgiftene?

Mulig tilnærming

Produktutvikling eventuell forbedring av eksisterende. Kunnskap om materialer som komprimeres og sikkerhetsrisiko.

Aktuell kompetanse

 • Teknologi
 • Produktdesign
 • Teknikk

Desinfisere behandlingsutstyr

Behov

Utvikle «noe» som erstatter manuelt arbeid ved å desinfisere behandlingsutstyr.

Idéhaver

Anne-Marthe Sanders, fagsjef ergoterapi

Kort begrunnelse

Ergoterapeuter og fysioterapeuter bruker mye behandlingsutstyr av mindre størrelse i pasientbehandling, for eksempel manualer og utstyr til finmotorikk. Alt skal sprites etter bruk. Dette er et manuelt arbeid som tar mye tid.

Mulig tilnærming

Produktutvikling, eventuell forbedring av eksisterende.
Kunnskap om hygiene, kjemi, arbeidsmiljø.

Aktuell kompetanse

 • Produktdesign
 • Teknikk/robotikk

Sporingsteknologi

Behov

Kartlegge ulike teknologis virkning i gammelt bygg med ulik bygningsmessig kvalitet.

Idéhaver

Bjørn Kleven, IKT-rådgiver

Mulig tilnærming

Kunnskap ønskes om type teknologi for å unngå at signaler ikke går for langt ( eks. til etasjen over), eller for kort

Videokonferanser - ressurssparing og klimaregnskap

Behov

Beskrive og kvantifisere ressurssparing og reduksjon av klimagassutslipp knyttet til bruk av virtuelle møteplattformer i sykehus, med Sunnaas sykehus som case.

Idéhaver

David Brasfield, miljøleder

Kort begrunnelse

Sunnaas sykehus og andre sykehus i Norge driver med utstrakt bruk av virtuelle møter som erstatter behovet for fysiske møter, herunder virtuelle konsultasjoner. For å sikre en samfunnstjenlig videreutvikling av slike tjenester vil det være viktig å dokumentere ressurssparing og kvalitative endringer som økt bruk av virtuelle konsultasjoner innebærer.

Mulig tilnærming

 • Tematisk beskrivelse
 • Kvantifisering av ressursbruk i videokonsultasjon kontra fysisk møte
 • Beskrivelse av kvalitative konsekvenser
 • Analyse
 • Forslag til fremtidig utvikling og bruk av teknologien

Aktuell kompetanse

 • Samfunnsøkonomi
 • Sosialøkonomi

«The Secret Garden»

Kort begrunnelse

Sunnaas sykehus har storslagen utsikt og mange god plasser å være sammen utendørs, men vi mangler mindre, mer intime arealer.

Mulig tilnærming

 • Terapihage
 • Helbredende omgivelser
 • Inkluderende utforming

Aktuell kompetanse

 • Hagebruk
 • Gartner
 • Helsefremmende studieretninger
 • Arkitektur
Fant du det du lette etter?