HELSENORGE

Veifinning på sykehuset

Sunnaas sykehus skal sammen med en utvalgt leverandør utvikle en digital veifinningsløsning som skal hjelpe pasienter, ansatte og besøkende å finne frem på sykehuset.

Sta​rtOff

Sunnaas sykehus piloterer StartOff, en ny ordning som skal gjøre det enklere og tryggere for offentlige oppdragsgivere å inngå utviklingssamarbeid med små oppstartselskaper.

Gjennom StartOff kan oppstartsselskaper og offentlige virksomheter komme i kontakt med hverandre og finne nye løsninger på problemstillinger. Gjennomføringsmodellen innebærer blant annet at leverandørene får betalt av Direktoratet for økonomi og forvaltning (DFØ) for jobben de legger ned i prosjektet, i tillegg til at den offentlige virksomheten har et lovmessig utgangspunkt for å kunne ta den utviklede løsningen i bruk.

Sunnaas sykehus er oppdragsgiver og StartOff bidrar med prosjektveiledning- og støtte underveis i prosessen.

  ​

Fremdriftsplan

  • 14. desember 2020: Kunngjøring av konkurransen
  • 22. januar 2021: First for å levere idéskisse
  • 9. februar 2021: Oppstart Fase 2 - Utforske alternativer
  • 9. mars 2021: Oppstart Fase 3 - Utvikle løsningen
  • Juni 2021: Demodag og ferdigstilt prosjekt

Prosjektsammensetning

Prosje​​kteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef

Prosjekt​​leder

Bjørn Kleven, rådgiver avdeling for innovasjon og e-helse

Prosjektgrup​​pen ved Sunnas Sykehus

  • Lene Mosberg, testbedkoordinator
  • Relevante fagpersoner og brukere inkluderes i de ulike fasene

Sam​​arbeidspartnere

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Fant du det du lette etter?