Utprøving av spesialstøvel som skal øke blodstrømmen i bena

Kan  pulserende undertrykk gi langvarig bedring av sirkulasjon og sårtilheling i underekstremitetene? Sunnaas sykehus deltar i et forskningsprosjekt hvor ryggmargsskadde skal prøve ut en spesialstøvel.

Varighet

Prosjektet går over 16 uker, der støvelen benyttes i 8 av disse ukene, enten de første 8 ukene, eller de siste 8 ukene. Støvelen skal benyttes i 1-2 timer hver dag, fordelt på 1-2 omganger. Den kan brukes både sittende og liggende. Vi gir grundig veiledning i hvordan støvelen skal brukes.

Det vil bli gjennomført tre undersøkelser på Sunnaas eller på Aker i forbindelse med prosjektdeltagelsen.

Hva og hvordan

Prosjektet går ut på å undersøke hvordan pulserende undertrykk påvirker blodstrømmen i pulsårer og hud på føttene, og om denne behandlingen påvirker tilhelingen av sirkulasjonsbetingende sår.

Støvelen fungerer ved å veksle lufttrykket mellom vanlig lufttrykk og et lett undertrykk (vakuum) på minus 40 mmHg. Denne metoden har vist å øke blodstrømmen lokalt i det benet som testes. Du får med deg støvelen hjem, og gjennomfører behandlingen der det måtte passe for deg (sittende eller liggende). Du vil imidlertid være avhengig av strøm for å få maskinen til å virke.

Hvem

Deltakere i utprøvingen må ha en ryggmargsskade samt at de har hatt sår på fot eller nedre del av leggen de siste seks ukene. Såret må skyldes nedsatt blodsirkulasjon. Pasientene må kunne komme poliklinisk til undersøkelsene.  Du bør bo i nærheten av Oslo-området, slik at du kan komme til Oslo universitetssykehus, avdeling Aker tre ganger for å få gjennomført de nødvendige undersøkelsene/målingene.

Kontakt

Dersom du er interessert i å delta i studien, eller ønsker flere opplysninger, kan du kontakte sårsykepleier ved Sunaas sykehus, Hanne Haugland, Hanne.haugland@sunnaas.no  tlf. 94167429 eller overlege ved Sunaas sykehus, Ingebjørg Irgens ingebjorg.irgens@sunnaas.no

Om forskningsprosjektet

Denne utprøvingen er del av forskningsprosjektet
Effekten av pulserende undertrykk på den perifere sirkulasjonen og sårtilhelingen hos ryggmargsskadde.

Prosjektleders navn og tilknytning

Dr. philos. Jonny Hisdal, fysiolog, Oslo universitetssykehus, hjerte- lunge- og
karklinikken, karavdelingen, sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Oslo universitetssykehus, Aker.

Doktorgradsstudent

Doktorgradsstudent Øyvind Heiberg Sundby, fysiolog/fysioterapeut, Universitet i Oslo og
hjerte- lunge- og karklinikken, karavdelingen, sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Oslo universitetssykehus, Aker.

Samarbeidparnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Aker, Otivio AS og Sunnaas sykehus HF.
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og
Otivio AS.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.