HELSENORGE

Spesialstøvel som øker blodgjennomstrømming i underekstremitetene

I 2016-2017 deltok Sunnaas sykehus HF i prosjektet "Effekten av pulserende undertrykk på den perifere sirkulasjonen og sårtilhelingen hos ryggmargsskadde".

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus, Aker sykehus og Otivio AS. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og Otivio AS. En ph.d.-stilling var tilknyttet prosjektet.

Prosjektet gikk ut på å undersøke hvordan pulserende undertrykk (vakuum) påvirker blodstrømmen i pulsårer og hud på føttene, og om denne behandlingen påvirker tilhelingen av sår på bena som skyldes nedsatt blodsirkulasjon (sirkulasjonsbetinget).

Støvelen fungerer ved at mens støvelen er på benet, veksles det mellom vanlig lufttrykk og et lett undertrykk (vakuum) på - 40 mmHg. Denne metoden hadde i testutprøvinger vist å øke blodstrømmen lokalt i det benet som ble behandlet.

Deltakere i utprøvingen hadde en ryggmargsskade, samt et sirkulasjonsbetinget sår på fot eller nedre del av leggen. Selve behandlingsperioden foregikk i deltagernes eget hjem. 

Flowox vakuumstøvel

Flowox vakuumstøvel. Foto: Otivio AS

Resultater

Behandlingen viste å øke tilhelingen av sårene. Alle sårene grodde.
Artiklene som forteller om studien:

Intermittent negative pressure applied to the lower limb increasesfoot macrocirculatory and microcirculatory blood flow pulsatility inpeople with spinal cord injury

A randomized controlled trial of treatment with intermittent negative pressure for intermittent claudication

De gode resultatene fra prosjektet har ført til at bruk av vakuumstøvelen nå blitt et tilbud til inneliggende pasienter ved Sunnaas sykehus HF.

Det jobbes med å få på plass finansiering for også å kunne tilby dette til polikliniske pasienter, da behandlingen viste seg å være godt egnet for hjemmebehandling.

Fant du det du lette etter?