HELSENORGE

Teknologisk intervensjonssenter

Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for pasientgruppene på Sunnaas sykehus. Med rehabiliteringsteknologier mener vi sensorteknologi, bevegelsesstyrte dataspill, VR-briller og robotikk for kartlegging og trening. Første milepæl i prosjektet er etableringen av robotlab for arm- og fingertrening, i mars 2019.

​Mål og hensikt

Prosjektet har som mål å samorganisere de rehabiliteringsteknologiske tilbudene i et teknologisk intervensjonssenter. Her skal vi kunne arbeide med forskning, innovasjon, testing av nytt utstyr, og gi kunnskapsbasert trening til pasientene.

Prosjektet skal utrede, kartlegge og anbefale

  • hvilke typer robotassistert trening Sunnaas sykehus skal satse på, på kort og lang sikt
  • hvordan robotassistert teknologi kan samordnes med tilbud innen virtuell rehabilitering, spillassistert rehabilitering, sensorteknologi og velferdsteknologi
  • modeller for samarbeid og eventuell samlokalisering mellom rehabiliteringsteknologier og eksisterende laboratorier i sykehuset
  • organisering, ressurs- og kompetansebehov, lokalisering og utstyrsbehov
  • hvordan fagpersoner og enheter skal samarbeide
  • utviklingsområder, samarbeidspartnere, kliniske-, innovasjons-, og forskningsmuligheter
  • planlegge, gjennomføre og evaluere utprøving av modell for organisering og drift av robotlab for armtrening

Om prosjektet

Prosjektet er organisert under enhet for innovasjon. Oppstart 1. august 2018 med varighet til 30. juli 2019.


Fant du det du lette etter?