SUPRE (Subcutaneous Pressure Sensor System)

Hensikten med prosjektet er å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatningsproblemer ved å bruke implanterbare mikrosensorer.

SUbcutaneous PREssure sensor system (SUPRE) vil gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av målinger til for eksempel smarttelefon eller nettbrett. Målinger fra sensoren kan varsle pasienter om behov for å tømme urinblæren og ved tegn på farlig økning i blæretrykket.

Det er mulig å oppnå målinger med høy kvalitet ved å plassere sensoren direkte i urinblæren og koble den til elektronikk som også er plassert under huden.

Den nye helsetjenesten vil medføre bedre helse og økt livskvalitet for pasientene. Den vil også bidra til reduserte kostnader ved mindre behov for sykehusinnleggelser, medikamenter og engangsutstyr.


Fant du det du lette etter?