HELSENORGE

Spill deg bedre

Kommersielle dataspill som treningshjelpemiddel i rehabilitering etter skade og sykdom blir i økende grad tatt i bruk  rundt omkring i verden. Kommersielle dataspill er utviklet for å være morsomme og engasjerende. Forskjellige dataspill trener ulike funksjoner og det kan være vanskelig for klinikere å være oppdatert på hvilke spill som kan være til hjelp for deres pasienter. I tillegg er det ikke alltid like lett for pasienter og deres pårørende og vite hvordan de skal velge spill til trening etter at de er utskrevet fra rehabiliteringen.

Pasienter spiller

​Prosjektleder

Truls Johansen

Spill deg bedre er et prosjekt som har tatt sikte på å gjøre det lettere for både terapeuter, pasienter og pårørende å ta i bruk dataspill som treningsmetode etter skade eller sykdom. Spill deg bedre-prosjektet har opprettet  et nettsted som skal være en hjelp til å velge spill til trening. Resultatene finner du på www.spilldegbedre.no

Fant du det du lette etter?