HELSENORGE

SkinProtector

SkinProtector kan bli spesielt viktig når brukerne flytter hjem, og skal forsøke å fortsette forebyggingen av trykksår uten oppfølging i hverdagen. Men også andre rullestolbrukere med nedsatt føleevne i sitteområdet kan bli brukere av SkinProtector.

Sittepute med sensorer

Prosjektleder

Tone Yrvum

Målgruppen er ryggmargsskade- og ryggmargsbrokkpasienter ved Sunnaas sykehus HF med lammelse eller nedsatt føleevne i sitteområdet.

Målet er å utvikle en sittepute med følere som legges under/over/i eksisterende tilpassede sittepute i rullestolen for personer som er lammet fra livet og ned. Følerne reagerer hvis pasienten ikke skifter stilling innen en bestemt tidsperiode. Systemet kan implementeres i et regime for stillingsforandringer, som Sunnaas sykehus har i dag.

Fant du det du lette etter?